YA granskar

Två partier kämpar om flykting- motståndet

YA granskar Artikeln publicerades

I Sjöbo har Sverige-demokraterna konkurrens från ett annat parti om de väljare som säger nej till flyktingar: Sjöbopartiet.

Sjöbo kommun har hittills inte varit något starkt fäste för Sverigedemokraterna. I förra valet fick SD drygt fyra procent av rösterna i Sjöbo, bara hälften så mycket som i grannkommunen Tomelilla.

Förklaringen kan vara att det ända sedan 1991 funnits ett annat parti som säger nej till flyktingmottagning. Under ledning av Sven-Olle Olsson blev Sjöbopartiet 1994 kommunens största, och några flyktingar togs inte emot förrän partiet förlorat makten och hälften av väljarna.

På 1990-talet var Sjöbopartiet kritiskt mot Sverigedemokraterna.

En av grundarna, Per-Ingvar Magnusson, ansåg det stötande att SD hade kontakter med franska Front National och att partiet ville återinföra dödsstraffet. 2002 ställde Sven-Olle Olsson upp på Sverigedemokraternas riksdagslista men de båda partierna hade inget officiellt samarbete.

Nu tycks de dock ha närmat sig varandra. Nils-Ing-var Nilsson, som representerar Sjöbopartiet i kommunstyrelsens arbetsutskott, säger att han inte skräms av SD.

– Nej, inte mer än av andra partier. De har nog städat ut dem som inte håller sig till spelreglerna, säger han.

Samma inställning har Sjöbopartiets nye ordförande, Johan Söderlin.

– Vi kan tänka oss att samverka med alla partier efter valet, även Sverigedemokraterna, säger han.

Johan Söderlin räds inte konkurrensen från SD.

– De har sina väljare och vi våra. Men visst kan det finnas en del som röstar på oss lokalt, och på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet.

SD säger sig ha en "nollvision" när det gäller flyktingmottagningen i Sjöbo kommun. Johan Söderlin vill dock påstå att det Sjöbopartiet som stått för den linjen de senaste åren.

– I omröstningen om avtalet med Migrationsverket, var det vi sa noll. Det gjorde inte Sverigedemokraterna, säger han.

Både Sverigedemokraterna och Sjöbopartiet säger nej till flyktingmottagning i kommunen av rikspolitiska skäl. Bengt Ohlsson, SD, har även sagt till YA att flyktingmottagning innebär en ökad risk för brottslighet i kommunen. Johan Söderlin tror att det kan finnas en sådan risk, generellt sett.

– Om inte mottagningen fungerar finns det en risk för gängbråk. Därför ska man inte ta emot för många flyktingar, det finns risk för att det bildas gäng i skolorna, och även bland vuxna, säger han.

Finns den risken i Sjöbo, med en mottagning av 25 flyktingar om året?

– Ja, 25 vartenda år... Jag tror inte att det hade varit fel att stanna upp och utvärdera mottagningen.

– Det borde göras en riktig utredning om hur det fungerar i dag. Det är ju till exempel inte lätt för en liten kommun som Sjöbo att ordna hemspråksundervisning för barn från många olika länder.

Nils-Ingvar Nilsson framhåller bostadsproblemet.

– Vi har inte bostäder här. Vi letar ju med ljus och lykta efter bostäder åt våra egna kommuninvånare. Och vi vill ha bostäder så att yngre familjer kan flytta in.

Men ni vill inte att flyktingfamiljer ska flytta in?

– Jodå, bara de tar seden dit de kommer.

Sjöbopartiet har under den gångna mandatperioden inte skrivit några motioner, däremot ligger partiet bakom två interpellationer till fullmäktige. Den ena handlade om vandrarhemmet i Blentarp, den andra om kostnaderna för väg 11. Nils-Ingvar Nilsson tycker att samarbetet med övriga partier varit gott, och påpekar att Sjp bland annat fått igenom sitt krav att de äldre ska få behålla den varma maten.