Han har skrivit bok om Ales stenar: ”Kommer alltid fascinera oss”

Kåseberga Artikeln publicerades

Vallebergabon Görhan Hellström har skrivit en ny bok om Ales stenar, som innehåller såväl kortfattade historiska resonemang om skeppssättningar, som poesi, fotografier och även en nyskriven saga.

Förra sommarsäsongen besökte 757 000 personer hamnen i Kåseberga och Ales stenar. Görhan Hellström tror att det finns en marknad för hans bok, som han ger ut på eget förlag.
Foto: Kjell Jakobsson
Förra sommarsäsongen besökte 757 000 personer hamnen i Kåseberga och Ales stenar. Görhan Hellström tror att det finns en marknad för hans bok, som han ger ut på eget förlag.

Görhan Hellström har arbetat som skådespelare, dramatiker och föreläsare, och flyttade ner permanent till Valleberga för ett par år sedan.

Han har dock varit en återkommande gäst till Österlen sedan början av 80-talet.

– Och just Ales stenar är en fantastisk plats att återvända till, säger han.

Görhan Hellström bestämde sig för att skriva boken efter att han och hustrun fick besök från vänner i USA.

– De åkte själva till Ales stenar över dagen och kom tillbaka helt förvirrade. De sa: ”Vilken vacker plats! Men det fanns ju två informationstavlor, en större och en mindre, med två helt olika budskap. Vi fattar ingenting”.

– Jag kände ju igen det här, att folk lämnar Ales stenar förvirrade, uttråkade eller både och. Det tycker jag är synd, inte minst eftersom det är en plats som så många människor besöker. Jag kände att jag var tvungen att skriva den här boken, säger Görhan Hellström.

fakta

Två skyltar vid Ales stenar blir en enda

Som säkert bekant så finns det sedan flera år två skyltar med information uppe vid Ales stenar.

Den ena är Ystads kommuns, som med stöd av Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen berättar om fornlämningen som en skeppssättning.

Det är en vetenskaplig uppfattning som stöds av professionella arkeologer.

Den andra, större, skylten är amatörforskaren Bob G Linds, där han redogör för sin egen alternativa solursteori som arkeologerna kallar pseudovetenskap.

Som YA berättat tidigare kommer båda dessa skyltar tas ner inför sommarens säsong, om allt går som planerat.

Den nya fastighetsägaren, Statens fastighetsverk, ska sätta upp en ny informationsskylt vid Ales stenar.

Statens fastighetsverk går på arkeologernas linje, att det är Sveriges största skeppssättning daterad till omkring år 600.

Visa mer...

När Görhan Hellström summariskt redogör för Ales stenars historia utgår han helt och hållet ifrån arkeologernas och Riksantikvarieämbetets material, förklarar han.

– Jag utgår ifrån de etablerade vetenskapernas forskning och ville försöka göra den lättillgänglig. Jag tror lika lite på solursteorin som jag tror på ufon.

– Som svar på frågan vad jag själv tror, hur det gick till när skeppssättningen byggdes, har jag skrivit det i slutet av boken. Kapitlet heter ”Så byggde Sven och Torgot Ales stenar”, och jag ser det som en kanske sann saga. Åtminstone är den sannolik, men vi kommer förstås aldrig få veta exakt hur det gick till.

Nu är inte Görhan Hellströms bok som Ales stenar särskilt texttung. Tvärtom ges hans egna fotografier och även någon egen målning av skeppssättningen mycket utrymme.

Att alla texter är skrivna på svenska, engelska och tyska skvallrar om att målgruppen är turister.

Boken säljs på Bokhandeln i Ystad, turistbyrån samt på flera platser på Österlen.

– Jag kommer också att han en liten bokhandel på vagn som jag kommer att ha i anslutning till Ales stenar, när det blir lite varmare, säger författaren själv.