Alla sjuksköterskor på ortopedavdelningen slutar: ”Kan inte garantera patientsäkerheten”

Ystad Artikeln publicerades
Foto: Carina Viberg

Alla sjuksköterskorna på ortopedavdelning 8 på lasarettet i Ystad har sagt upp sig. Anledningen är en ohållbar arbetsmiljö.

– Fullt bemannade ska vi vara 13 sjuksköterskor, just nu är vi sju och snart ännu färre. Vi kan inte garantera en patientsäker vård, säger sjuksköterskan Alexandra Hansson.

Efter några år i Kristianstad och Hässleholm återvände ortopedverksamheten till lasarettet i Ystad 2015. Tillbakaflytten var efterlängtad och 14 nya vårdplatser skapades.

Tre år senare har antalet sjuksköterskor blivit allt färre och alla vårdplatser har därför inte kunnat hållas öppna.

I ett år har Alexandra Hansson jobbat på ortopedavdelning 8. Hon tycker att avdelningen i grunden är bra och har trivts. Men efterhand som arbetsbördan konstant ökat har tankarna på att sluta tagit form.

Egentligen ska avdelningen ha omkring 13 sjuksköterskor men i verkligheten har de varit hälften så många. Från augusti fram tills nu har tio sjuksköterskor, av olika anledningar, valt att lämna ortopedavdelningen.

– Två sjuksköterskor som sagt upp sig tidigare slutar i september respektive november. Vi andra fem har sagt upp oss i ren protest och slutar den sista november. Vi vill inte detta men vet inte vad vi annars kan göra med en sådan arbetssituation, säger Alexandra Hansson.

Hon jobbar heltid men berättar att övertid och extrapass blivit vardag för att verksamheten ska överleva.

– Det har hänt att jag stått ensam med 14 patienter. Det är allt annat än patientsäkert. Det innebär att vi jobbar åtta, nio timmar utan rast. Vi får inte lämna avdelningen när vi är ensamma och det har varit svårt att gå ifrån för att äta eftersom våra patienter ofta är multisjuka.

I somras blev situationen ohållbar och sedan den 1 augusti har omkring hälften av de 14 vårdplatserna varit öppna.

– Under det året jag varit här har vi aldrig varit fullt bemannade. Som mest var vi runt åtta sjuksköterskor och hade alla vårdplatserna öppna. Det är först nu i somras som ledningen valt att dra ner på vårdplatserna, säger Alexandra Hansson.

Lasarettet i Ystad
Foto: Anette Sjöstrand
Lasarettet i Ystad

Under sommaren har krismöten med ledningen avlöst varandra. Alexandra Hansson och hennes kollegor har velat ha en dialog för att hitta en lösning på den ansträngda situationen på ortopedavdelningen. Men personalen upplever inte att den fått något gehör.

– Vi har fått fin respons av vår närmsta chef men inget alls högre upp. Vi har föreslagit en rimlig löneökning, arbetstidsförkortning och utbildning. Arbetsgivaren har sågat allt utom en kortare utbildning, säger Alexandra Hansson.

– Förslagen har gjorts för att vi ska orka jobba kvar och ta oss ur den här situationen men även för att locka hit fler sjuksköterskor.

Vid det sista krismötet sade alla sjuksköterskorna upp sig.

– Vi gjorde gemensam sak. Ledningen har inte hjälpt oss i processen, i stället väljer de att kanske stänga en hel avdelningen med 14 vårdplatser. Vi har inga orimliga krav om man ser till hur vi har det på jobbet, säger Alexandra Hansson.

Nu har sjukhusledningen beslutat att ta in fem sjuksköterskor från ett bemanningsföretag för att lösa sjuksköterskebristen. De började i september och ska arbeta fram till årsskiftet.

Sjuksköterskorna som sagt upp sig förstår inte arbetsgivarens resonemang.

– Sjuksköterskorna från bemanningsföretaget kostar nära en halv miljon varje månad. Våra förslag låg inte i närheten av det, säger Alexandra Hansson.

Nu öppnar avdelningen för tio vårdplatser och då med två sjuksköterskor. Alexandra Hansson ställer sig frågande till hur det går med ortopedavdelning 8 när de inhyrda sjuksköterskorna slutar.

Själv jobbar hon till den sista november och börjar därefter inom hemsjukvården.

– Vi har försökt komma tillrätta med arbetssituationen på ortopeden men sjukhusledningen tar inget ansvar.