Avstängda får behålla jobbet på LSS-boende

Ystad Artikeln publicerades
Dan Kjellsson, socialchef i Ystads kommun
Dan Kjellsson, socialchef i Ystads kommun

Fem anställda misskötte sitt arbete på ett LSS-boende och blev avstängda i 30 dagar. I dag går avstängningen ut och någon ytterligare är inte planerad. Någon uppsägning är det heller inte frågan om.

– Det kan bli aktuellt med varningar, säger socialchef Dan Kjellsson.

I mitten av juli stängdes fem anställda av från sin arbetsplats på ett LSS-boende i Ystads kommun. Anledningen var att det fanns misstankar om grov misskötsel på arbetsplatsen. Enligt uppgift kom ingen av brukarna till skada.

– Vi fick signaler om att det var något som inte stämde på boendet och det var utifrån den aspekten som vi agerade, säger Dan Kjellsson.

Socialförvaltningen har gjort en utredning som är klar i dagarna. Nu återstår att prata med de fem anställda.

– Vi ska nu titta på olika utvecklingsplaner och handlingsplaner för respektive person. Facket har också involverats.

De fem anställda jobbade i samma arbetslag och en speciell kultur hade vuxit fram där, enligt Dan Kjellsson.

– Det handlade om bemötande gentemot brukarna, hur de anställda hanterade sitt uppdrag och hur de skötte sin arbetstid. Till exempel har de tagit sig vissa friheter under sin arbetstid, säger han.

– Det är inte lätt att komma åt sådana här saker, det finns ofta en tysthetskultur.

Socialförvaltningen vill nu försöka hindra att något liknande uppstår. En kvalitetsutvecklare har anställts och hon ska ta fram en modell för att kontinuerligt arbeta med egentillsyn.

– Vi ska gå in och granska olika delar av verksamheten både när det gäller bemötande, rutiner och riktlinjer, säger Dan Kjellsson.

Samtidigt kan han inte garantera att något liknande inte inträffar igen.

– Vi har en väldigt stor verksamhet med många olika delar. Sådana här kulturer kan uppstå och de är svåra att sätta fingret på. Men vi hoppas nu få bättre framförhållning och kunna identifiera liknande problem.