Bergmästaren: Kommunerna oroas i onödan

Simrishamn Artikeln publicerades

Undersökningstillstånden innebär ensamrätt till eventuella fynd. Inte att det blir några gruvor på Österlen. Det påpekar bergmästaren Åsa Persson.

Företaget Scandivanadium Ltd har fått tillstånd att leta efter mineraler på ett drygt 3 500 hektar stort område i trakterna av Smedstorp och nära 600 hektar runt Virrestad.

– Undersökningstillståndet betyder att företaget har ensamrätt till eventuella fynd, förklarar bergmästare Åsa Persson, som fattat beslutet.

Hon poängterar att sannolikheten dock är mycket liten att det verkligen blir några gruvor på Österlen.

– Just nu finns det 600 beviljade undersökningstillstånd i landet, men det finns bara 14 gruvor. Det säger en del, säger hon.

Undersökningstillståndet ger det sökande företaget rätt att leta efter mineraler, men inte att göra ingrepp i naturen.

– Allemansrätten gäller. De kan gå ut i naturen och lyfta på stenar och ta bilder, men inte göra några som helst ingrepp.

Om företaget vill göra provborrningar krävs ytterligare tillstånd.

– Då måste företaget först göra en arbetsplan där de beskriver vad de vill göra. Denna arbetsplan får markägarna sedan yttra sig över. Först därefter kan beslut fattas.

Att göra provborrningar är heller ingenting dramatiskt, menar Åsa Persson.

– Det är samma typ av borrningar som görs när man borrar efter vatten eller anlägger bergvärme. Om arbetet med provtagningar leder till skador på mark har markägaren dessutom rätt till ersättning.

Vid eventuella fynd krävs sedan ytterligare ansökningar för att dra igång gruvdrift.

Tycker du att kommunerna är upprörda i onödan?

– Ja, det gör jag. Men jag förstår samtidigt reaktionerna. På Österlen är man inte van vid prospekteringar som man är i till exempel Västerbotten och Bergslagen. Där vet alla hur det går till.

Men ett tillstånd är ju första steget mot gruvdrift?

– Ja. Och det är klart att det sökande företaget hoppas på brytning, men sannolikheten är som sagt väldigt liten.

Hon poängterar att det finns en rad andra tillstånd son den ansökande måste ha.

– Vårt beslut är liksom inget frikort. All annan lagstiftning gäller parallellt och det krävs en lång rad andra ansökningar.

Att du nu sagt ja till två av ansökningarna - är det en fingervisning om hur du kommer att besluta vid de övriga ansökningar som samma företag lämnat in?

– Nej. Inte alls. Vi tittar alltid på varje ansökan för sig.