Boende motsätter sig vindkraftsplaner

Ystad Artikeln publicerades

Flera av grannarna till det planerade vindkraftverket på Örum 24:1 protesterar mot att fler vindkraftverk byggs i området.

En av de klagande påpekar att de boende kommer att ha sju verk, befintliga och planerade på mellan 450 och 1 000 meter i alla väderstreck. Förutom de sju verken finns ytterligare 22 vindkraftverk inom synhåll.

Det är ett resultat av att tre kommuner, Ystads, Simrishamns och Tomelilla lägger pekar ut sina ytterområden som lämpliga för vindkraft. Verket på Örum 24:1 får en maximal tornhöjd på 98 meter.

Beräknad totalhöjd är 119 meter. Försvaret har däremot inga invändningar emot att vindkraftverket uppförs på den angivna platsen. Men i sitt svar anger Försvaret att om det flyttas mer än 30 meter i någon riktning krävs det att man får in en ny remiss.