Chiefen från Snårestad Bengt-Göran Nilsson lämnar Sverige och mönstrar på i Kina

Ystad Artikeln publicerades

I Bengt-Göran Nilssons arbetsrum står en modell av fartyget Götheborg. För någon vecka sedan var han själv ombord på skeppet när det gick in i Jakartas hamn i Indonsien.

Bengt-Göran Nilsson är teknisk chef på Götheborg, eller chief som det heter till sjöss. Nu är han hemma i Snårestad i två veckor innan han åter beger sig ner till fartyget. Han ska förbereda Göteheborgs ankomst till sitt slutmål i Kina.

– Jag såg fartyget på varvet 2001 och fascinerades av idén. Det är egentligen ett vansinnigt projekt, men jag kunde inte hålla mig i från det.

Det blev många resor upp till Göteborg ochErikbergs-varvet. Bengt-Göran Nilsson har en lång erfarenhet av att bygga fartyg. Han arbetar till vardags teknisk chef på Scandlines och bygger då moderna fartyg för kommersiell trafik. Han har också ett eget konsultföretag som är inriktat på sjösäkerhet, utbildning och teknisk support. När resorna upp till varvet hade hållit på ett tag insåg Bengt-Göran att det höll på att bli ett jobb. För att lösa det praktiskt gick han själv in som sponsor av projektet. Hans företagsnamn fick synas på Götheborgs hemsida och i andra sammanhang. Hans kunskaper kom väl till pass vid bygget av ostindiefararen.

– Det har varit många utmaningar. Fartyget är byggt med gammal teknik, men uppfyller moderna krav. Det var en förutsättning för att vi överhuvudtaget skulle få lov att mönstra på en besättning.

Kraven som ska uppfyllas gäller allt ifrån mathantering till säkerhet och arbetsmiljö. Götheborg har också klassats av klassningssällskapet Det Norske Veritas. Det innebär att det uppfyller moderna normer för fartyg.

– De lyckades hitta gamla byggnormer från 50-talet som gällde träfartyg. De moderniserade dem så att vi kunde använda dem.

För att tillgodose vissa av kraven på säkerhet har man fått ge avkall på vissa historiska saker.

– Vi fick kritik av de historieintresserade bland annat för att vi hade satt dit för många ventilationstrummor. Men när vi nu seglar nere i Asien och det är 40 grader varmt ombord undrar de varför vi inte satte in fler.

När båtbyggarna till slut stod inför fullbordat faktum och fartyget gick av stapeln fick Bengt-Göran Nilsson frågan om han ville följa med ut på seglatsen mot Kina.

– På något sätt kändes det lika självklart som det var vansinnigt. Men det ville jag verkligen inte missa.

Han tog tjänstledigt från sitt ordinarie jobb och den 2 oktober 2005 mönstrade han på Götheborg tillsammans med 79 andra besättningsmän. 25 personer i besättningen är liksom Bengt-Göran Nilsson professionella yrkesmän. Drygt 50 personer är frivilliga personer med olika bakgrund. Med jämna mellanrum byts besättningen ut, yrkesmännen jobbar i tvåmånaderspass. Bengt-Göran Nilsson gick till sjöss första gången 1961. Han har allt sedan dess ägnat sig åt havet och sjöfart i en eller annan form. I hemmet i Snårestads gamla skola vittnar många av föremålen om långväga resor afrikanska masker, bilder på fartyg och fartygsmodeller.

– Den här köpte jag för några dollar i Mogadishu, säger Bengt-Göran Nilsson och håller fram en liten modell av en enmastad båt som kallas dhow.

– De har seglat med såna här i tusentals år. Den är så vacker.

Han talar sig varm om fartygens skönhet, träskrovens smäckra former och hantverkets tjusning. Till Götheborg har alla båtbyggandets traditionella hantverk använts. Järnspiken har smitts för hand, seglen har sytts i bomull, repen har slagits med hampa och tjärats. I de fall man har kompromissat har man gjort allt för att det inte ska synas. All den dyrbara och moderna tekniken har gömts så gott det går. Hans egen roll som teknisk chef är också ett historiskt fel. Den titeln fanns inte på 1700-talet. När han är ombord på fartyget bor han i den hytt som tillhörde superkargören. Det var fartygets ägares representant på resan och en mycket framträdande post.

– När vi nu har officiella uppdrag runt om i världen så tar jag på mig tidstypisk kostym och får vara med och representera fartyget. Det är väldigt trevligt. Och väldigt varmt. Jag kan vrida ur kläderna när vi är färdiga.

Nu, i mitten av juli lämnar Bengt-Göran Nilsson sitt hem i Snårestad för att möta upp Götheborg i Kina.

– I Kina har man byggt upp en hel stadsdel i gammal stil inför vår ankomst. Den enda reklamen som för tillfället finns på Himmelska fridens torg i Peking är en gigantisk bild på Götheborg. Jag tror inte att folket här hemma i Sverige har förstått hur ofantligt stort det här är nere i Kina, säger Bengt-Göran Nilsson.Carl Johan Engvall

0411-55 78 68

c-j.engvall@allehandasyd.se
Snårestad