Insändare

Cykelväg i första hand för turism och rekreation

Österlen Artikeln publicerades

Den planerade cykelvägen mellan Hammar och Skillinge. Detta är alltså inte en pendlarcykelväg, trots att det går att pendla på den. Syftet med denna cykelväg får inte glömmas. En sammanhängande och trafiksäker cykelförbindelse för turism och rekreation.

Eller som trafikverket också valt att kalla den: En sommarcykelväg för turister och rekreation.

Jag som cyklist och boende på södra sidan tänker på:

1: Trafiksäkerhet för cyklisterna (och bilisterna)

2: Upplevelsen av att nyttja cykelvägen

3: Landskapsbilden och så lite påverkan på naturen som möjligt.

4: De boende på norra sidan vilka får en cykelväg på framsidan av sina hus.

5: Lantbruket vilket ger Österlen sin vackra natur och mat till oss alla!

Vid en norrplacerad cykelväg behöver man korsa svängande och rakt passerande trafik fem gånger i bland annat i Kåsebergakorset. Detta om man som turist ska cykla från Ystad till Skillinge och besöka Kåseberga.

"Förklaring" : Från norra sidan korsar man Kustvägen, med svängande trafik från både Valleberga och Ystad, och raktigenompasserande trafik från Ystad och Skillinge (första gången).

Sedan ska man passera svängande trafik, som är på väg till och från parkeringen (andra gången)

man besökt sitt mål och ska vidare på sin resa måste man korsa Kåsebergainfarten med svängande trafik från både Skillinge och Ystad, såväl som raktigenompasserande trafik från Valleberga och all den trafik som ska ut ur Kåseberga. Detta för att nå Trafikverkets "landningsplats för säker cykeltrafik" (tredje gången).

Sedan måste man korsa Kustvägen åter igen med svängande trafik från både Valleberga och Ystad, och raktigenompasserande trafik från Ystad och Skillinge (fjärde gången).

Väl över Kustvägen ska man korsa Vallebergavägen med svängande trafik från både Ystad och Skillinge, och raktigenompasserande trafik från Valleberga och Kåseberga (femte gången).

Vid en söderplacering passerar man trafiken en gång, (trafiken in till parkeringen).

Enligt en kunnig trafikvetare är det den svängande trafiken som är farligast och orsakar flest olyckor. Därför borde man placera cykelvägen en bit från landsvägen och korsningen.

Dessutom sparar man mer natur och lantbruksmark.

Genom att använda många av de befintliga vägarna höjer man upplevelsen ytterligare och får en högre trafiksäkerhet.

I Kåseberga korsar man då trafiken noll gånger.

Trafiken som kör till våra turistmål på södra sidan är dessutom mycket lägre redan nu, i slutet av augusti. Problemet är att de tiderna och den perioden som det är mest biltrafik, är det mest cykeltrafik också. Juli och augusti

Så tänker jag

Marcus Conradsson

Hammar