De kämpar i motvind

Ystad Artikeln publicerades

Stoppa utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Det tycker Björn och Ragnhild Norbäck i Kvidala. "Svenska folket har blivt hjärntvättade att tro att detta är miljövänlig energi".

Björn och Ragnhild Norbäck bor i Kvidala vid Glemmingebro. Utanför vardagsrumsfönstret bildar Köpingsbergsåsen horisont. Där på höjden ska en grupp om tre vindkraftverk torna upp sig mot himlen – om kommunen och Eolus vind får bestämma. Planer finns på totalt nio vindsnurror i dalgången.

Planerna offentliggjordes den 17 september 2007, ett ödesdatum i makarna Norbäcks liv.

– Sedan dess har vi båda sömnsvårigheter. Vi har haft ångest varje natt i över ett år, säger Björn Norbäck.

Sömnproblemen har ytterligare förvärrats sedan det närliggande vindkraftverket Piledal sattes i gång för en månad sedan.

– Infraljudet stör våra sömnvanor, tror Björn Norbäck.

– Men det är saker vi vet att vi inte kan bevisa.
Vad som däremot kan bevisas, anser paret Norbäck, är att vindkraftverk utgör en påtaglig olägenhet för närboende.

– Och det är ett av de kriterier som myndigheterna måste ta hänsyn till, konstaterar Ragnhild Norbäck.

Makarna Norbäck är besvikna över vad de upplever som en nonchalant och okunnig attityd från Ystads kommun.

– Man har brustit i information och till och med undanhållit fakta. Det enda kommunen klart har visat är att målet är att få upp verken, säger Ragnhild Norbäck.

Själva har paret Norbäck inte legat på latsidan med att samla information om vindkraftens sidoeffekter. I dag är de motståndare till vindkraft som energikälla.

– Riskerna är betydligt mer omfattande än svenska myndigheter vill medge, säger Ragnhild Norbäck, som anser att svenskarna hjärntvättats att tro att vindkraft är grön energi.

– Man vill göra gällande att en maskin med en höjd på 150 meter inte påverkar omgivningen. Men vi säljer ut Sveriges natur genom att industrialisera landsbygden.

Engagemanget har resulterat i runt 300 sidor inlagor till allt från kommunen till justitiedepartementet och statsminister Fredrik Reinfeldt. En protestlista med 250 namnunderskrifter mot den planerade vindkraftsutbyggnaden i området har bland andra Björn Norbäck själv samlat in genom dörrknackning.

– Vi har kommunicerat med allt och alla för att rädda Kvidala, säger han.