Den vilda kustens livräddningsstation ska kunna räddas

Ystad Artikeln publicerades

Det lilla maritima museet anses vara en "omistlig del i sydöstra Skånes sjöfartshistoria".

Framtiden för räddningsstationen vid Sandhammaren såg oviss ut i höstas. Nu ser det ut som att Ystad kommun kommer att ta över ansvaret för museet.

Föreningen för Fornminnes- och hembygdsvård i Sydöstra Skåne, som ägde räddningsstationen, gick i konkurs och konkursförvaltaren började i höstas leta efter en ny ägare.

Eftersom stationen ligger i Ystads kommun kontaktades museichef Håkan Nilsson på kultur- och fritidsförvaltningen.

– Som museiman måste jag säga att räddningsstationen är en liten pärla och en viktig del av den vilda kustens historia, sa Håkan Nilsson till YA vid tillfället.

Han underströk samtidigt att det inte bara var att ta emot ett museum, utan att förvaltningen måste utreda vad det långsiktiga ansvaret och skötseln av stationen skulle innebära. Förvaltningen har nu gjort sin bedömning och föreslår kultur- och fritidsnämnden att ta över det lilla museet. Enligt förslaget bör föreningslivet engageras för att sköta museet medan kommunen står för kostnaderna, uppskattningsvis 15000 kronor om året.

Alternativet skulle vara att Sjöfartsverket återtar inventarierna – däribland den äldsta bevarade livbåten i Norden – att museet upphör och att husen bjuds ut till försäljning.

Räddningsstationen är inte, till skillnad från Sandhammarens fyr på andra sidan vägen, byggnadsminne och har därför inte samma skydd.

Kultur- och fritidsnämnden avgör ärendet på sitt sammanträde den 1 februari.

Fredrik Sjöstrand

0411-55 78 61

fredrik.sjostrand@allehandasyd.se