Dieselutsläpp hotar förorena grundvattnet

Ystad Artikeln publicerades

En läckande ledning har orsakat ett större dieselutsläpp på Veolias tomt i östra industriområdet.

– Marken har sanerats, men än återstår arbete med att rena grundvattnet, säger Per-Einar Larsson, vd för Ystads industrifastighets AB.

Det var i december förra året som dieselutsläppet uppdagades. Då hade det hunnit rinna ut så mycket diesel att den trängde upp ur marken.

– Det visade sig att en ledning mellan en tank som står ovan jord och tankstället sprungit läck, berättar Per-Einar Larsson.

Direkt när läckan uppdagades påbörjade Industrifastigheter, som äger tomten och bussbolaget Veolia som driver verksamheten, ett arbete med att sanera.

– Vi har grävt ur en större mängd förorenad jord, som transporterats till miljötippen i Hedeskoga, säger Per-Einar Larsson.

Provtagning visar att man fått bort det mesta av den sanerade marken. Men söderut, mot vägen, finns fortfarande föroreningar kvar.

– Vi är osäkra på hur långt föroreningarna sträcker sig. Vattnet från den angränsande tomten pumpas nu genom en oljeavskiljare.

Ystads-Österlenregionens miljöförbund har koll på saneringsarbetet.

– Vi är oroliga för att dieselföroreningarna ska rinna ut i Nybroån, säger miljöinspektör Christian Walient.

Hur stor skada dieselläckan orsakat är det ingen som vet. I den förenklade riskbedömning som miljöförbundet gjort konstateras att föroreningstillståndet är mycket allvarligt invid tanken och allvarligt eller mindre allvarligt i resten av området.

– Men det är bra att man tog tag i saneringen så snart läckan uppdagades, säger Christian Walient.

Miljöförbundet kommer att fortsätta att ha koll på saneringsarbetet, som enligt Per-Einar Larsson kommer att kosta mellan en halv och en miljon kronor.