Dolda budskap i sädesfält vid Ales stenar

Ystad Artikeln publicerades

Forskare i Kanada har slagit fast att sädesfält utanför Kåseberga innehåller dolda budskap som kan avkodas med vanliga mobiler.

Naturen kring Ales stenar har sedan över tusen år ansetts som speciell. Nu presenteras forskarrön som bekräftar magin kring platsen. Modern teknik och nya flygbilder över Kåseberga tyder på att dolda budskap från en hittills okänd avsändare ligger begravd under snön norr om Kustvägen mellan Kåseberga och Löderups strandbad. Med en QR-scanner som finns till alla moderna smarta mobiltelefoner framträder meddelandet.

– När vi studerade flygbilder över området insåg vi att odlingsfälten norr om Kåseberga hade en struktur som liknade moderna så kallade QR-koder, säger internetarkeologen Felix A. Veugle.

Han har under många år ägnat sig åt att studera de flygbilder som publiceras på till exempel Googles karttjänst Google Earth.

– Det jag egentligen letade efter var dolda budskap i sädesfält. Det var ett stort forskningsområde under 1990-talet, men sen minskade kommunikationen i den kanalen och jag började leta nya former av meddelande, säger Felix A. Veugle.

Felix A. Veugle har sin bas i Kanada på universitet i Winnipeg. Det ligger i delstaten Manitoba, en provins som har stor erfarenhet av budskap i sädesfält. Budskapen i sädesfälten fick stort utrymme på 90-talet. Många såg detta som en kommunikation från en högre intelligens. När forskningen kring dessa tecken hånades och flera personer blev påkomna med att själva trampa ner mönster i sädesfält försvann fenomenet nästan helt.

– De ursprungliga, genuina, avsändarna tror jag kände sig kränkta av detta. Jag har länge misstänkt att denna högre intelligens som stod bakom de äkta budskapen sökte sig nya och mer subtila former för sin kommunikation.

Kopplingen mellan kommunikation i sädesfält och Ales stenar är inte ny. Arkeoastrologen Bob G Lind som forskat mycket kring Ales stenar och som driver tesen att det är en solkalender har också ägnat sig åt forskning inom detta område. 1994 publicerade han boken "Budskapet i sädesfälten".

När Google började med sin karttjänst tog Felix A. Veugles forskning ny fart och han har kunnat söka av mycket större områden.

– Jag har scannat av stora delar av jordens yta, men det var först i södra Sverige som jag såg de tydliga kopplingarna till moderna QR-koder. När jag hörde talas om Ales stenar som låg precis bredvid förstod jag att jag var något stort på spåren.

Rent tekniskt har han utgått från en flygbild över området. Bilden har gjort svartvit och därefter har kontrasten på bilden ökats så att bilden har blivit monokrom – det vill säga enbart svart och vit utan gråa färgfält. Konturerna har mjukats upp och fram träder en QR-kod som är fullt läslig i vanliga smartphones.

Och budskapet som framkommer är tydligt...

Rösta på vårt aprilskämt på: http://neenya.com/aprilskamt/