Trafikerad väg byggs om: "Öka framkomligheten"

Ystad Artikeln publicerades
Dragongatan är smalare när ombyggnaden startat. Första etappen är att bryta upp asfalt på gång- och cykelbanorna norrifrån.
Foto:Sprisse Nilsson
Dragongatan är smalare när ombyggnaden startat. Första etappen är att bryta upp asfalt på gång- och cykelbanorna norrifrån.

Asfalten på gång- och cykelbanan bryts upp. Ombyggnaden av Dragongatan har startat.

Fram till jul pågår arbetet som ska göra Ystads mest trafikerade gata mer framkomlig samtidigt som den ska bli mer stadslik.

Det handlar om norra delen av Dragongatan, från Jakobsbergsgatan vid Kristianstadsrondellen ner till Militärvägen. I måndags startade arbetet som om allt går som planerat är klart i mitten av december.

– Vi ska försöka öka framkomligheten. Det ska bli fyra vänstersvängskörfiler in till tvärgator, två från norr och två från söder, säger Johan Haagman, projektledare på Trafikverket, som äger gatan.

Det blir också ett extra körfält för trafik som ska köra höger ut på Dragongatan från tre kommunala gator. Fält anläggs för trafik från Koppargatan, Bronsgatan och Herrestadsgatan.

Dragongatan får samma bredd som tidigare, 10,4 meter. Gång- och cykelbanorna blir något smalare. Ny växtlighet ska skilja fotgängare och cyklister från bilarna och göra miljön mer trafiksäker.

– Vi kommer att plantera strandråg på ytterkanten av gång- och cykelbanan, mellan den vägen och Dragongatan. Men det blir luckor så att man kan ta sig igenom, säger Johan Haagman.

– Det blir ny beläggning på gång- och cykelbanan och vi flyttar armaturen.

För att miljön ska bli mer stadslik blir det också fler planteringar och bänkar längs gatan.

Vid Jakobsbergsgatan byggs en refug så att fotgängare lättare ska kunna passera över Dragongatan.

Trafikverket passar på att lägga ny asfalt på vägen i samband med ombyggnaden. Den som ligger där i dag är åtta år gammal, ett par år äldre än den normala livslängden.

– Vi kommer att byta till ny tyst asfalt för att få ner bullret. Det är tyst asfalt i dag också, men den är uttjänt, säger Johan Haagman.

För bilisterna är vägen för tillfället smalare genom de betonghinder som satts upp som skydd mot gång- och cykelvägarna. För fotgängare och cyklister finns just nu enbart en smal väg på östra sidan.

Under ombyggnaden ska trafiken periodvis ledas om och köra på sidogator till Dragongatan.

– Man kommer att kunna ta sig fram hela tiden, säger Johan Haagman.

Det blir i huvudsak nattetid mellan klockan 23 och 05 som trafiken får ta andra vägar än Dragongatan

– Det är den tid när det inte kommer några färjor.

Dragongatan ska också målas för att få tydligare markeringar än i dag.

Fakta

Dragongatan

Dragongatan ägs av Trafikverket. Den är en del av E65 och europaväg.

Omkring 11 000 fordon passerar gatan per dygn.

Entreprenadföretaget Serneke utför ombyggnaden som pågår fram till jul.

Arbetet kostar elva miljoner kronor. Trafikverket och kommunen delar på kostnaden genom en överenskommelse där staten genom Trafikverket står för 55 procent.

Visa mer...