En bra förälder tjatar inte

Ystad Artikeln publicerades

Låt skorna ligga huller om buller i hallen. De ligger bra där de ligger. Tjata inte, utan välj dina strider. Så skapar du en trevlig hemmiljö för både dig och dina tonårsbarn

Naturligtvis är det lättare sagt än gjort.

- Alla har vi situationer i hemmet när vi undrar hur vi ska göra. Hur ska vi lösa små konflikter på ett bättre sätt för att inte nya ska uppstå hela tiden, säger Charlotte Lindström från Ystad.

För ett år sedan var ett av hennes barn redan tonåring och det andra på väg att bli det. De hade inga speciella problem hemma, men Charlotte kände att hon behövde få bolla sina tankar med någon annan vuxen.

- Ibland blir man tveksam som förälder. Gör jag rätt nu? Det händer att man fastnar i tråkiga, nedåtgående spiraler med tjat och missnöje.

Charlotte fick höra om kommunens föräldrakurs TonårsCOPE och bestämde sig för att delta. Idag är hon glad över att hon gjorde det.

- Det gjorde mig lugnare att höra att jag inte var ensam om mina funderingar. Gemenskapen var oerhört god och det var en härlig stämning i gruppen. Vi hade bra diskussioner.

Varje sammankomst hade sitt eget tema. Uppmärksamhet och beröm. Att bevara sitt lugn. Belöningssystem. Diskussionerna utgick ifrån korta filmsekvenser som skildrade vanliga konflikter i tonårshem.

- Först pratade vi om vad föräldrarna i filmen gjorde fel. I de flesta fall var det uppenbart. Det var när vi diskuterade hur vi själva skulle ha gjort som det hände spännande saker i gruppen. Man fick ta del av tips, råd och andras erfarenheter, säger Charlotte.

- Det finns inget facit. Kursledarna sitter inte inne med något facit.

Men det finns sätt som är mera rätt än andra.

- Kursen hjälpte mig att bättre förstå vilka krav man kan ställa på en tonåring. Vilka konflikter som är värda att ta och vilka man kan lämna bort.

Genom att medvetet låta bli att irritera sig på småsaker har hon lyckats minska gnisslet i familjen. Naturligtvis dyker det fortsättningsvis upp problem, men hon har fått strategier för att hantera dem.

- Det är bara ditt eget beteende du kan förändra, sedan kan det i sin tur göra att stämningen blir bättre hemma.

Hon nämner specifikt metoden att släcka ut ett negativt beteende genom att inte ge det någon näring. För henne har den fungerat. Säger du till om varje liten sak blir du bara tjatig.

Charlotte tror att det är bra om föräldrar som bor tillsammans deltar i kursen tillsammans.

- Ofta har man olika uppfattning om hur tonåringar ska uppfostras och det i sin tur är en grund till konflikter hemma, säger hon.

- Jag rekommenderar föräldrar i nyfamiljer att gå tillsammans för att få en samsyn om hur de ska hantera de ungdomar som de har hemma. Ofta har man samma bild av hur man vill att det ska fungera, men olika tankar om hur man ska nå dit.

Projektledare Ann-Mari Nilsson på Social Omsorg vid Ystads kommun berättar att föräldrar med "mina barn och dina barn" har haft stor nytta av kursen, som kommer att ordnas för tredje gången den här hösten.

- Jag tycker den här metoden är helt fantastisk. Det är föräldrarna själva som jobbar fram strategierna med hjälp av filmerna.

I takt med att föräldrakurser har blivit allt vanligare har de också fått allt mer kritik.

- Man har trott att lektionen Timeout, som tidigare fanns med i programmet, innebar detsamma som nanny-teveprogrammens Timeout med bestraffningsmetoder som skämsstol, säger Ann-Mari Nilsson.

- För att undvika missförstånd har vi inom COPE döpt om strategierna till "effektiv gränssättning" i barnCOPE och "konsekvenser-manipulation" i TonårsCOPE.

Det viktigaste är att uppmuntra positivt beteende hos barnet och stärka samspelet mellan barnet och föräldern.

- Föräldrar behöver oftast inte ta till gränssättning och konsekvenser om man är flitig med uppmuntran och positiv förstärkning. Kursen går ut på att det är föräldrarna som ska ändra sitt beteende och sitt förhållningssätt. På så vis ändrar barnet sitt beteende automatiskt.

Den 20 september startar en ny TonårsCOPE-kurs i Ystad.