En familjedag med fokus på psykisk hälsa

Nybrostrand Artikeln publicerades

I scoutstugan i Nybrostrand samlades människor med olika erfarenheter av psykisk ohälsa för att umgås och utbyta erfarenheter med varandra.

Under onsdagen bjöd kommunernas brukarinflytandesamordnare (BISAM) för andra året in till familjedag i scoutstugan. Det som skulle bli en dag tillsammans med ungdomsbrandkåren fick på grund av eldningsförbudet ändras om och istället för utbildning inom brand och livräddning så fick det istället bli tipspromenad och bad i duggregnet.

Huvudsyftet med träffen var att människor med olika erfarenheter av psykisk ohälsa skulle träffas och utbyta erfarenheter med varandra.

Maria Samuelsson och Eva Jönsson som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa och nu arbetar som brukarinflytandesamordnare (bisam)
Foto: Stina Zinsmeister
Maria Samuelsson och Eva Jönsson som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa och nu arbetar som brukarinflytandesamordnare (bisam)

En av arrangörerna är Maria Samuelsson som är brukarinflytandesamordnare (bisam) i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad. Syftet med hennes jobb är att öka inflytandet för de som har psykisk ohälsa men även för anhöriga.

Som bisam träffar hon regelbundet människor med psykisk ohälsa och har möten där brukarna själva får komma till tals. Arbetet innefattar dock enbart de som är 18 år eller äldre något som Marie ställer sig kritisk till.

– Det blir ju väldigt tydligt nu när vi anordnar en familjedag och inga ungdomar är här. Informationen når inte ut till dem eftersom det inte finns någon bisam inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vilket är tråkigt för det är ju där allting börjar. Men som alltid så handlar det om pengar som saknas, säger Maria Samuelsson.

Tillsammans med sin kollega Eva Jönsson som är projektanställd som bisam anordnar de flera träffar så som föreläsningar eller lopp för att öka medvetenheten hos såväl allmänheten som de som är direkt berörda. Nästa lopp ”Run for mental health” går av stapeln den 6 oktober i Ystad sandskog.

– Varje enskild individ som vi lyckas nå ut till är viktigt. Även om det kanske inte är så många här idag så är det alltid någon ny som dyker upp och som i sin tur berättar vidare om vilken hjälp som finns att få.

Ett stort problem för de med psykisk ohälsa är enligt Maria Samuelsson att man lätt hamnar i invanda mönster och alltid rör sig inom samma verksamheter. Träffarna anordnas således för att få ut människor på nya saker och visa vilka andra möjligheter som finns.

Roland Johansson, Håkan Helgesson och Lanny Wallin som alla på olika sätt är aktiva inom föreningar med fokus på psykisk ohälsa.
Foto: Stina Zinsmeister
Roland Johansson, Håkan Helgesson och Lanny Wallin som alla på olika sätt är aktiva inom föreningar med fokus på psykisk ohälsa.

Håkan Helgesson är ledamot i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Österlen (RSMH) vilket är en av de intressegrupper som bisam har regelbundna möten med. Han är själv drabbad av psykisk ohälsa och ser mötena och träffarna som viktiga inslag.

– Det bryter ensamheten. Och det gör att vi kan ta vara på varandras erfarenheter. Det kan vara svårt att själv ge råd men man kan alltid tipsa om vem de kan prata med till exempel. Men att bara komma ut och grilla eller gå på en föreläsning ger mycket, säger Håkan Helgesson.

För honom är det största problemet alla fördomar som finns gentemot människor med psykisk ohälsa. Något som Maria Samuelsson håller med om.

– Om man allmänheten bara hade accepterat istället för godkänt människor med psykisk ohälsa så hade vi inte haft problemet med att vi saknar så mycket inflytande, säger Maria Samuelsson.