Engelska gruvföretaget söker tillstånd för 20 000 hektar

Ystad Artikeln publicerades

Det engelska företaget Scandivanadium har totalt sökt undersökningstillstånd för 10 platser på Österlen. Tillsammans handlar det om 20 000 hektar mark som sträcker sig från Bertilstorp till Gislövs hammar.

Det engelska företaget med säte i London vill undersöka ett mycket stort område i sin jakt på i första hand vanadin, som finns i skiffer. Det handlar totalt om en 200 kvadratkilometer stor yta.

Som jämförelse kan nämnas att hela Ystads kommun är 350 kvadratkilometer stort.

Hittills har man fått tillstånd till två platser, Killeröd i Tomelilla kommun och Virrestad i Simrishamns kommun, sammanlagt 4000 hektar.

Amanda Scott, som företräder ScandiVanadium i alla ansökningar till Bergsstaten är mycket upprörd över reaktionerna både lokalt och i medierna.

– Alla som bor i området använder metaller varje dag men i det här fallet blir man väldigt upprörd. De borde istället tänka efter var metallerna i deras telefoner, bilar, datorer och TV-apparater kommer ifrån, säger hon.

Vanadin är mycket intressant just nu, berättar hon, och många företag letar efter fyndigheter. I huvudsak ska vanadin i batterier användas för att lagra energi från vindkraftverk.

Amanda Scott är geolog från Nya Zeeland men bosatt i Norrland sedan lång tid tillbaka. Genom bekanta kontaktades hon av representanter för ScandiVanadium. Hon har inte själv varit på plats i Skåne men vet att företrädare för företaget varit på Österlen.

– Det blir lite konstigt när svenskarna säger att de inte vill ha gruvor i Sverige men gärna använder metaller som produceras i Kina eller i Afrika utan att ha några synpunkter på det, säger Amanda Scott.

Hon betonar också att det är väldigt lång fram till att det skulle bli tal om gruvbrytning.

– Det är inte lätt någonstans i världen att få tillstånd och det kan mycket väl bli så att det inte blir någon gruva alls, säger hon.

Själva undersökningen som företaget fått tillstånd till går till på olika sätt, beroende på vad man letar efter. Det kan röra sig om handburna instrument, att man tar blockprover, gräver eller använder olika geofysiska instrument.

Enligt företaget ScandiVanadium kommer inverkan på allmänna intressen att vara liten. I huvudsak består det i terrängkörning och borrning.

I ansökan skriver man att det vid transport av utrustning kan viss skog behöva avverkas. I övrigt förbinder man sig att följa de regler som finns med arbetsplaner, arbetsplatsmöten och uppföljningsmöten med berörda.

Hittar man något som man tycker är intressant behöver man kanske provborra. Den som har fått tillstånd måste delge markägare och andra vad denne tänker göra, en arbetsplan.

Dessa kan sedan invända mot arbetsplanen inom tre veckor.

Det engelska företaget är nybildat för fyra månader sedan. Hur vet ni att de klarar av arbetet?

– Vi har begärt in en plan från dem och vilka resurser företaget har. I det här första skedet gör vi ingen bedömning av hur de kan klara gruvbrytning i slutändan, säger Johan Morin, jurist på Bergsstaten.

Enligt Bergsstaten görs det inte någon prövning av sökandens lämplighet i ärenden som handlar om undersökningstillstånd.

Det som ska prövas är endast:

1. Om det finns anledning att anta att undersökning inom området kan leda till fynd av koncessionsmineral,

2. Att sökanden inte uppenbarligen saknar möjlighet eller avsikt att bedriva undersökningsarbete

3. Att sökanden inte tidigare visat sig olämplig att bedriva undersökningsarbete

Det Bergsstaten tittar på i det första skedet är huruvida det finns geologiska förutsättningar på platsen, att företaget som söker är seriöst, att de kan klara av undersökningarna.

Rätten till undersökning gäller i tre år. Efter den tiden måste företaget ha bedrivit undersökningar för att få förlängt med ytterligare tre år.

Om företaget fått tillstånd till två områden, betyder det att de även får för de andra åtta platser på Österlen man sökt undersökningstillstånd för?

– Jag kan förstås inte föregripa prövningen men det jag kan säga är att kraven för att få undersökningstillståndet inte är så höga, säger Johan Morin.

Ledningen för företaget är en fondförvaltare och en börsmäklare. Klarar de ett sådant här projekt?

– I deras ansökan framgår det att de har personal som klarar gruvprospektering och gruvfinansiering. Det är ju inga krav på att man måste ha en geolog som VD för att få tillstånd, säger Johan Morin.

I en komplettering till ansökan om tillstånd skriver företaget att de båda personer som finns i ledningen har tio respektive femton års erfarenhet av mineralprospektering och gruvutveckling i Europa.

Genom kontakter i Australien säger man sig ha säkrat motsvarande 16 miljoner kronor till ScandiVanadium. Dessutom tänker man anskaffa ytterligare 13 miljoner kronor genom en omvänd fusion med ett börsnoterat australiensiskt företag.

När finansieringen är klar kommer ScandiVanadium att vara ett till 100 procent ägt dotterbolag till ett börsnoterat australiensiskt bolag.

Enligt engelska företagsregister bildades ScandiVanadium den 6 mars i år. Den 1 juni i år sökte företaget undersökningstillstånd från Bergsstaten. Den 23 juli fick man ja.

YA har sökt företrädare för företaget i England utan resultat.

 

Här kan du klicka på en karta från Bergsstaten där du kan se områdets omfattning i detalj: Karta.

(Instruktioner för att få fram rätt kartvy: Uppe i högra hörnet finns en rull-lista. Öppna den. Under rubriken ”Undersökningstillstånd, metaller och industrimineral (met)” klickar du i beviljad och ansökt. Då ser du en karta över berörd mark på Österlen. Den går det att zooma in i.)

Fakta

Vanadin

Vanadin eller Vanadium är ett sällsynt metalliskt grundämne. Det är en relativ mjuk metall som främst används i olika legeringar. Den kemiska beteckningen är V och i det periodiska systemet har ämnet atomnummer 23.

Ämnet finns inte i fri form i naturen utan finns i olika föreningar med andra metaller.

Vanadin fyller en viktig biologisk funktion hos vissa typer av havsdjur och tas också upp i betydande mängd av röd flugsvamp. Vissa skiffrar kan innehålla höga halter av vanadin.

Det nyvunna intresset för vanadin beror bland annat på metallens egenskaper för lagring av energi. Vanadin används i mycket stora batterier vid sol- och vindkraftverk och har en mycket hög lagringskapacitet, blir billigare ju större batteriet är och har en mycket lång livscykel.

Priset på vanadin har mer än fyrdubblats på tre år. Priset 31 juli 2018 var 19,15 USD/pound. 31 juli 2015 var priset cirka 4 USD/pound.

Visa mer...