Erling Alm utlöser inte fallskärm

Ystad Artikeln publicerades

Erling Alm, chef för teknik- och fastighetsförvaltningen i Ystad, stannar kvar på sin post i ytterligare tre år.

Alm tillhör den grupp högre tjänstemän som i slutet av 1980-talet visstidsanställdes med möjlighet att gå i pension efter tolv år. Alm, som tidigare förlängt sitt kontrakt med några år, väljer dock att inte utlösa sin så kallade fallskärm när hans nuvarande kontrakt går ut vid årsskiftet. I stället stannar han till början av år 2006. Hans lön höjs från 42 200 kronor i månaden till 43 700 kronor i månaden. I den summan ingår inte det arvode Alm får som vd i avfallsbolaget Assy. Hade Alm valt att sluta hade han haft rätt att behålla cirka två tredjedelar av sin lön som visstidspension fram till 65-års ålder.