EWP ett steg närmre flytt

Ystad Artikeln publicerades

I dag undertecknar vindkraftstillverkaren EWP och Ystads kommun ett så kallat letter of intent. Därmed är företaget ett steg närmare en flytt till Ystad.

YSTAD. Avsiktsförklaringen som företaget och Ystads kommun undertecknar i morgon onsdag, reglerar EWP Windtower Production AB:s etablering vid Världens ände i Ystad. I dag finns företaget i Malmö. Men där företaget ligger finns planer på att bygga bostäder och EWP har i ett par år letat efter en ny plats att etablera sig på.

Anledningen till att Ystad är ett intressant alternativ är läget vid havet. Mycket av EWP:s material och färdiga produktion transporteras sjövägen och en flytt till Ystad kräver bland annat en ny kaj vid Världens ände.

EWP:s etablering kräver därför en ny detaljplan för en del av Ystads hamn. Länsstyrelsen har riktat en hel del kritik mot att konsekvenserna av den nya planen inte är tillräckligt utredda. Synpunkterna fick först EWP:s vd Thomas Abrahamsson att känna viss tveksamhet inför Ystad. Men nu verkar det tvärtom som att länsstyrelsens krav på mer information fått fart på flyttplanerna.

– Vi har träffat EWP för att diskutera länsstyrelsens synpunkter och i samband med det mötet blev det klart att företaget är beredd att underteckna det letter of intent som vi arbetat fram om under hösten, säger kommunalrådet Kristina Jönsson (M).

Med EWP följer 300 jobb till Ystad. På sikt kan det bli ytterligare arbetstillfällen.

– Det har funnits diskussioner om att även flytta betongtillverkning till Ystad. Men nu gäller det de 300 arbetstillfällen som finns vid vindkraftstillverkningen i Malmö, säger Kristina Jönsson.

Flyttplanerna har skjutits upp vid ett par tillfällen. Samtidigt har EWP kunnat förlänga sitt kontrakt med Peab i Malmö. Nu siktar företaget och kommunen på att EWP kan börja bygga 2013 och flytta 2015.

I samband med undertecknandet av avsiktsförklaringen, då även Ronny Nielsen (M) och Kent Mårtensson (S) deltar, bjuder Ystads kommun på middag.