Extremt hög brandrisk i helgen – kulmen nås söndag

Ystad Artikeln publicerades

Det råder extremt höga brandriskvärden i södra och mellersta Sverige. Kulmen av brandrisk ser enligt prognosen ut att nås på söndag.

Sverige

– Om man drar en linje vid Karlstad, Örebro och Stockholm – söder om den ser vi att vi har brandriskvärden som är bland de högsta vi någonsin har haft, säger David Sundström, talesperson vid Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB) i skogsbrandshanteringen.

De så kallade värdena vägs samman av SMHI och bedöms efter exempelvis temperaturer, luftfuktighet, vindförhållanden och prognos till nederbörd. Även om det inte beräknas bli värmerekord i helgen stiger värdena ändå.

– En grund är att det har varit varmt och torrt under en lång tid och så tillkommer vind. Det som är vanskligt är att vindar hjälper till vid spridning av bränder. Det kan gå snabbt, säger David Sundström.

Myndigheten uppmanar till stor försiktighet och att människor ska respektera regler gällande eldningsförbud.

En förlängning av stöd från tyska och litauiska helikoptrar har begärts för att finnas i beredskap under hela nästa vecka.

Länsstyrelsen Skåne hade under fredagsmorgonen ett möte där de beslutade att läget är så pass allvarligt att det inte motiverar några förändringar i eldningsförbudet inför helgen.

– Vi vill verkligen vädja till allmänheten i Skåne att respektera eldningsförbudet och vara försiktiga. En liten gnista kan få allvarliga konsekvenser, säger landshövding Anneli Hulthén i ett pressmeddelande.

Trots en del skurar den senaste tiden är risken väldigt hög i Skåne.

– Det krävs stora mängder nederbörd för att minska brandrisknivåerna. De enstaka skurar som Skåne fått hittills påverkar tyvärr inte brandrisken nämnvärt, säger Martin Gertsson, regional räddningschef i beredskap i ett pressmeddelande från länsstyrelsen och fortsätter:

– Jag är definitivt orolig inför helgen men även för de närmsta veckorna. Det finns en stor risk för många och stora skogsbränder i Skåne. Jag bedömer att vi har goda möjligheter att bedriva insatser men det är väldigt viktigt att allmänheten följer eldningsförbudet för att minska antalet bränder, säger han.

.