Fem anställda stängs av på LSS-boende

Ystad Artikeln publicerades
Socialförvaltningen i Ystad
Foto: Mark Hanlon
Socialförvaltningen i Ystad

Fem anställda har stängts av från ett LSS-boende i Ystads kommun.

– Vi har fått uppgifterna om grov misskötsel på arbetsplatsen. Därför har vi valt att stänga av fem medarbetare under tiden som uppgifterna utreds, säger verksamhetschef Maria Posa.

I förra veckan fick Maria Posa uppgifter om att fem anställda på LSS-boendet på olika sätt har misskött sitt arbete.

Hon uppger att utredningen handlar om försummelse av arbetsuppgifter, bristande bemötande och misskötsel av arbetstid.

– Som det ser ut nu finns misstankar som vi måste verifiera och utreda. Jag kan inte säga mer om det just nu men vi tar uppgifterna som vi fått in på största allvar, säger Maria Posa.

Har någon av de boende farit illa?

– Det håller vi på att utreda. Vi ska undersöka om och hur brukarna farit illa i detta, säger Maria Posa.

Handlar det om misshandel?

– Vi har absolut inga sådan uppgifter.

De avstängda är både fast anställda och vikarier. De har stängts av i 30 dagar men det kan förändras beroende på utredningens gång.

– Det är en stor del av personalstyrkan så det är väldigt bekymmersamt. Vi måste säkerställa tryggheten för brukarna på boendet. Stänga av personal är inget vi gör lättvindigt men vårt fokus här är helt och hållet på brukarna.

Någon lex Sarah-anmälan har inte gjorts, Maria Posa vill först se vad utredningen ger.

– I dagsläget har vi inte konkreta uppgifter. Men om det framkommer uppgifter om händelser som ska utredas som avvikelser eller Lex Sarah så gör vi naturligtvis det.

Fotnot: LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen ska se till att människor med funktionsnedsättningar får det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.