Fem års fängelse för mordförsöket på Ted Eriksson

Ystad/Stockholm Artikeln publicerades
Rättegång i Stockholms tingsrätt. Mordförsöket mot Ted Eriksson. Ted går in i rättssalen tillsammans med sitt målsägarbiträde Johan Eriksson.
Foto: Carl Johan Engvall
Rättegång i Stockholms tingsrätt. Mordförsöket mot Ted Eriksson. Ted går in i rättssalen tillsammans med sitt målsägarbiträde Johan Eriksson.

Gärningsmannen som knivhögg polismannen Ted Eriksson döms till fem års fängelse för mordförsök.

Det meddelar Stockholms tingsrätt i en dom som offentliggjordes klockan 11 på torsdagen.

Mannen utvisas också på livstid och ska betala ett skadestånd på 100 000 kronor till Ted Eriksson. I domen ingår också två fall av misshandel.

– Jag är nöjd att det blev mordförsök. Något annat hade varit konstigt. Jag har inte hunnit läsa domen i sin helhet, men den känns relevant och jag tycker att straffet är rimligt, säger Ted Eriksson.

Han befinner sig under påsken i Trysil med kollegor från Stockholmspolisen, bland annat den kollega som var med honom när han attackerades på Medborgarplatsen 31 augusti.

När det gäller själva händelseförloppet har tingsrätten en klar bild. Det finns vittnen och övervakningsfilm av händelsen. Gärningsmannen har också medgivit att han har huggit kniven i Ted Eriksson, men med menade att det handlade om misshandel och inte ett mordförsök.

– Det känns skönt att tingsrätten gör samma bedömning av händelsen som jag. Det är speciellt att framföra vad man har upplevt för domstolen så att det når fram på rätt sätt.

Det tingsrätten har bedömt är framför allt två frågor: med vilken kraft gärningsmannen högg och hur han höll kniven – detta för att bedöma om det ska klassas som misshandel eller mordförsök. Om han höll kniven med spetsen uppåt – vilket försvaret hävdar – skulle det kunna innebära att gärningsmannen har stuckit kniven och inte huggit den, vilket enligt försvaret skulle vara en förmildrande omständighet.

Knivattacken skedde vid Medborgarplatsen i Stockholm 31 augusti 2017.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Knivattacken skedde vid Medborgarplatsen i Stockholm 31 augusti 2017.

Tingsrätten skriver i sin dom att Ted Eriksson har gjort ett trovärdigt intryck och på ett tillförlitligt sätt berättat om händelsen. Hans berättelse om hur han föll framåt av kraften i attacken och den rättsmedicinska bedömningen av skadorna sluter sig tingsrätten att gärningsmannen har använt kniven ”med en inte obetydlig kraft”. Huruvida gärningsmannen höll den uppåt eller neråt är däremot mindre relevant enligt domstolen. Det är ställt utom rimligt tvivel att gärningsmannen har insett risken att offret kunde dö och att han var likgiltig inför detta, därför ska han dömas för mordförsök.

Gärningsmannen har själv inte sagt någonting under de förhör som har genomförts under huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt. Rätten har tagit del av polisförhören, som dock anses ha ett lägre bevisvärde och som bara får användas som stödbevisning. I de förhören har han sagt att han köpte kniven för att hugga en polisman och att avsikten vara att döda polisen.

När det gäller gärningsmannens psykiska tillstånd konstateras dels att den rättspsykiatriska undersökningen visar att gärningsmannen inte var allvarligt psykiskt störd vid brottstillfället. Det konstateras samtidigt att han har en dålig psykisk hälsa men att symptomen till viss del är simulerade.

En annan viktig fråga under rättegången har varit gärningsmannens ålder. I den officiella papperna har han angetts som 17 år gammal vid tiden för brottet. Åklagaren hävdade att detta inte stämde och att han var äldre – minst 18 år. Till stöd för detta fanns bland annat rättsläkarintyg som talade för att gärningsmannen var över 18 år. Tingsrätten har tagit denna bevisning till sig och utgår i domen från att han var 18 år vid tiden för brottet.

Ted Erikssons skadeståndsyrkanden på 125 000 kronor sänks till praxis för brottsoffer vid mordförsök som är 100 000 kronor.

– Pengar kan inte ersätta det som jag har varit med om. Jag hade gärna bytt bort dem mot att slippa överfallet. Om summan i sig kan jag väl bara säga att den ligger på praxis, vilket gör att det känns som att systemet funkar, säger Ted Eriksson.

Gärningsmannen bedöms ha en svag koppling till Sverige och utvisas på livstid på grund av den allvarliga brottsligheten som han nu döms för.

Den samlade bedömning av tingsrätten är att mordförsöket har ett mycket högt straffvärde. Det är försvårande att gärningsmannen attackerar en polisman i tjänst, samtidigt ses det som förmildrande att brottet inte orsakade några större skador. I domen ingår också två fall av misshandel som tingsrätten bedömer som relativt allvarliga.

Gärningsmannen ska stanna kvar i häkte till dess att domen vinner laga kraft.

En av nämndemännen i tingsrätten är skiljaktig angående straffets längd. Nämndemannen Gunnar Magnusson vill bedöma attacken som ett angrepp på ordningsmakten och menar att påföljden ska vara sju års fängelse.