Flera observationer av tumlare längs kusten

Ystad/Abbekås Artikeln publicerades
Två tumlare utanför Ystad
Foto: Calle Stråhed
Två tumlare utanför Ystad

Östersjöns valar – tumlare – har observerats på flera platser utanför vår kust. Det rör sig troligen om tumlare från Bälten som tar sig österut på sommaren.

Fredrik Hagenkötter lyckades i helgen fånga tumlarna på film när han var ute med Sjöräddningen utanför Abbekås.

Selma och Nils Dahlquist observerade mellan sex och nio individer av tumlare två sjömil (3,7 kilometer) rakt söderut från Ystads småbåtshamn. Två av dem syns på bilden ovan.

Att se tumlare utanför vår kust under sommaren är inte helt ovanligt. Dock handlar det sällan om tumlare från Östersjöbeståndet.

– Det finns tre olika bestånd av tumlare längs med Sveriges kuster: Nordsjöpopulationen, Bälthavspopulationen och Östersjöpopulationen. Under sommaren rör sig tumlaren från Bälten österut, så det är troligen individer därifrån som har synts, säger Julia Carlström, intendent och forskare på tumlare på Naturhistoriska riksmuseet.

Ytterligare en faktor som talar för att det rör sig om tumlare från Bälten är att de är betydligt vanligare. Man räknar med att det finns cirka 40 000 tumlare i det beståndet. Östersjötumlaren är akut hotad.

– Vi räknar med att det finns cirka 500 individer i Östersjöpopulationen. Deras huvudsakliga område är Hoburgs bank och Midsjöbanken, säger Julia Carlström.

Under sommaren håller de sig norr om Bornholm. Vintertid blandar sig populationerna mer och då finns det chans att Östersjötumlarna dyker upp även utanför Ystad.

Situationen för Östersjötumlaren är kritisk. I den befintliga populationen är det inte alla som har uppnått könsmognad.

– De blir sällan över tolv år gamla och de får sin första kalv vid ungefär fem års ålder. Kalven diar i åtta till tio månader så varje hona får inte så många chanser, säger Julia Carlström.

Det stora hotet mot Östersjöns tumlare är miljögifter och bifångster vid fiske. Eftersom populationen av Östersjötumlare är så liten tar forskarna tacksamt emot rapporter om observationer, det gäller även döda tumlare.

– Det är otroligt värdefullt för oss att få in material. Vi är intresserade av även skelett eller ruttna rester, säger Julia Carlström.

Observationer av tumlare kan lämnas på nrm.se/tumlare

Fakta

Tumlare

Tumlaren (Phocoena phocoena) tillhör ordningen valar och är en av de minsta tandvalarna i världen. Det är den vanligast förekommande valen i svenska vatten.

Tumlaren blir normalt 1,5 meter lång med en vikt på cirka 50 kg. Några tumlare kan komma upp i en vikt på 70–75 kg och bli cirka 180 cm lång eller lite större.

Tumlaren hämtar normalt luft varannan minut men gör ibland längre dykningar på upp till 5–6 minuter och kan dyka ned till mer än 240 meters djup. Tumlaren jagar ensam och lokaliserar födan med hjälp av synen och ekolokalisering.

Som föda föredrar tumlaren fisk med en storlek upp till 20–25 cm som sväljs hel. Fet fisk som sill, skarpsill samt mindre exemplar av torsk som simmar i stim är utmärkt föda.

Visa mer...