För dyrt att sanera värnpliktsparkeringen

Ystad Artikeln publicerades

Kommunen har inte råd att sanera och förvandla värnpliktsparkeringen till handelsområde. Istället läggs området i malpåse.

Bara att sanera värnplikts­parkeringen, som ligger norr om Elgiganten och Ica Supermarket vid regementet, skulle kosta 90 miljoner kronor. Att göra området helt klart för exploatering beräknas kosta 130 miljoner kronor.

– De pengarna har vi inte nu, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Jönsson (M).

Den 13 hektar stora värnpliktsparkeringen som i dag bara används för snödeponi under vintern, är en gammal soptipp. Om området ska exploateras och bebyggas måste det saneras.

– Området är förorenat med bland annat gas och explosionsriken är stor.

Kommunen har haft planer på att använda området för handel och det finns flera stora kedjor som visat intresse för att etablera sig där.

– Det känns tråkigt att behöva fatta beslutet att vi inte kan gå vidare och därmed tvingas tacka nej till de intressenterna, men det finns ingen ekonomisk möjlighet att sanera just nu, säger Kristina Jönsson.

De handelsföretag som etablerar sig i området skulle stå för saneringsnotan som skulle ge ett kvadratmeterpris på 1 100 kronor.

– Jag beräknar att vi inte fått tillbaka investeringen förrän om tio år, säger Kristina Jönsson.

Området var av strategisk betydelse, eftersom Ystads kommun saknar annan mark för skymmande handel. Området utmed Kristianstadsvägen är betydligt mindre och väster om staden, som man tidigare pekat ut som tänkbart för handel, äger kommunen ingen mark.

Värnpliktsparkeringen läggs nu i malpåse i väntan på nya beslut. Det är inte aktuellt att kapsla in det, eller att lägga på så stora mängder jord att ett bygge blir riskfritt.

– Explosionsrisken är så stor att området inte heller kommer att kunna användas för rekreation, som en fotbollsplan.