Föräldrar vill starta friskola

Ystad Artikeln publicerades

Föräldrarna i Glemmingebro ligger i startgroparna för att starta en friskola. De vädjar till skolpolitikerna om att hålla byskolan vid liv tills friskolan kan komma igång, vilket kan ske tidigast hösten 2014.

Vid ett välbesökt möte i går kväll i Glemminge medborgarhus krävde föräldrarna och byborna svar av Jan Erlandsson (C), barn- och utbildningsnämndens ordförande och förvaltningschefen Christer Olofsson.

Några löften gav de inte även om ingen av de båda avfärdade föräldrarnas planer.

Först informerade Louise Andersson, förälder i byn, om skolplanerna. Tanken är att starta en skola med en förskoleklass och med elever upp till och med tredje klass. Föräldrarna tänker sig att locka barn från hela trakten, även från grannkommunerna.

-Vi tänker att de ska vara en skola som inte enbart har barn från Glemminge.

Läraren Gun Mårtensson berättade om de pedagogiska idéerna. Skolan ska vara inspirerad av Montessoripedagogiken, ha engelskundervisning från förskolan och en profil med utepedagogik.

Mats Andersson, ordförande i Glemminge skola föräldraförening, underströk att det är viktigt med kontinuiteten, att barnen fortsätter att börja i förskolan i Glemminge och att skolan inte stängs.

-Vi behöver ha barnen kvar, sade han.

Jan Erlandsson framhöll att han trodde att skolpolitikerna skulle ställa sig välvilliga till en ansökan från föräldrarna om att starta en friskola. En ansökan behandlas av Skolverket. Han berömde också föräldrarnas "drive".

Däremot ställde han sig kallsinnig till att ändra på planerna på att bussa elever från Glemmingebro till Köpingebro och Löderup med början nästa läsår.

-Som det ser ut nu finns det inga planer på att backa, sade han.

Enligt planerna ska skolan i Glemmingebro först hysa förskolebarn från Räfsan, när dessa lokaler renoveras, och därefter bli lokal för den så kallade resursskolan.

En friskola i Glemminge kan starta först höstterminen 2014.

-Vi kan inte säga att ni absolut får ta över skolan då. Men ni har en möjlighet, sade Jan Erlandsson.

Han påpekade att kommunen beslutat sig för att behålla skolbyggnaden och hålla den i gott skick, vilket är en förutsättning för att föräldrarna eventuellt ska kunna ta över den.

Föräldrarna kritiserade de ansvariga politikerna för att komma med nedläggningsbeskedet med kort varsel utan att diskutera saken med dem.

Christer Olofsson sade att han tog åt sig av kritiken. Han var också imponerad av den vision som presenterades av friskolan, med inriktning på uteverksamhet och tidig engelskundervisning.

Han såg skolan som ett bra komplement.

-Det är ytterligare en färg i paletten. Det är positivt för Ystad, sade han.