En miljard satsas på nya bostäder i Ystad

Ystad Artikeln publicerades
2 bilder
Foto:Per Nilsson / FOJAB ARKITEKTER

I slutet av 2018 räknar Riksbyggen med att sätta spaden i marken för 400 nya hyreslägenheter och 150 bostadsrätter för seniorer i kvarteret Urmakaren. Totalt satsas över en miljard kronor på byggprojektet.

Som Ystads Allehanda berättat har Riksbyggen köpt alla fastigheter, förutom en, i kvarteret Urmakaren som ligger mellan Disponentgatan och Herrestadsgatan i Surbrunnsområdet. Totalt 550 bostäder ska byggas i kvarteret.

– I den första etappen räknar vi med att bygga totalt 200 lägenheter, säger Nicklas Lundquist, projektutvecklare på Riksbyggen.

Hyreslägenheterna består av både flerbostadshus och radhus. De högsta husen blir mellan fem och sex våningar. Hälften av lägenheterna beräknas bli tvåor.

Om allt går som planerat sker byggstarten hösten 2018 med inflyttning i slutet av 2020. Var hyresnivåerna landar är inte klart.

Riksbyggens koncept Bonum bygger 150 bostadsrätter för seniorer (55 år och uppåt) i områdets västra del, ut mot Surbrunnsvägen och Industrigatan. Storleken på lägenheterna är från tvår till fyror med en övervikt för treor. Även där blandas flerbostadshus och radhus.

– Övervägande av de som flyttar in i våra lägenheter är par som mer efterfrågar treor och fyror, säger Jon Ossler, marknadsområdeschef för Bonum.

Han uppskattar att kostnaden för bostadsrätterna landar på mellan 25 000 och 35 000 kronor per kvadratmeter.

I kvarteret Urmakaren låg tidigare mindre industrier och markprover visade på förhöjda halter av arsenik, bly, kadmium, barium och olja. En sanering beräknades kosta mellan 13 och 36 miljoner kronor.

Nu har Riksbyggen företagit en ny utredning.

– Vi har gjort kalkyler och utredningar och känner oss trygga. Vi ser inga problem. Kostnaden för en sanering ligger långt från 36 miljoner, säger Nicklas Lundquist.

Riksbyggen räknar med att den totala kostnaden för mark och byggnationer landar på över en miljard kronor.

Men innan några bostäder kan byggas måste detaljplanen för området bli klar.

– Planen har bearbetats och anpassats efter önskemål från Riksbyggen. När förändringarna gjorts ska den skickas ut på granskning. Därefter kan planen antas, det kan kanske bli till senhösten, säger Stefan Malmberg (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.