Förgiftad jord blir ren i Hedeskoga

Ystad Artikeln publicerades

I ett grått tält strax utanför Sysavs återvinningsanläggning i Hedeskoga i Ystad startar inom kort försök med att rena jordmassor förorenade av ett av världens farligaste gifter – dioxin.

– Vi försöker hela tiden utveckla metoder för att rena jord. Anläggningen i Hedeskoga är väldigt säker så det är helt perfekt för oss att hantera det där. Förhoppningsvis kommer vi igång den här veckan, säger Hilde Vendt, verksamhetsansvarig för Svevias anläggningar för efterbehandling i södra Sverige.

Svevia är driftentreprenör och arbetar i huvudsak med olika väg- och anläggningsföretaget i landet. Inom ramen för Sysavs gällande tillstånd har företaget fått grönt ljus av länsstyrelsen att under fyra till åtta månader göra försök med att få bakterier att äta upp det miljöfarliga ämnet dioxin. Försöket ska göras på en kubikmeter förorenad jord.

– Det är full skyddsutrustning som gäller. Det handlar om en heltäckande dräkt, andningsskydd och handskar, säger Hilde Vendt.

Försöket går ut på att tillsätta näringsämnen och mikroorganismer för att i en helt tät behållare skapa förhållanden som startar den biologiska nedbrytningen, vilket bland annat innebär att syre tillförs. Förutom bakterier blandas också en tills vidare hemlig näringslösning i processen.

– Det här är ju ett försök och vi vet ännu inte om bakterierna överlever. Vi vet inte alls om det kommer att lyckas, men chansen finns och vi vill gärna försöka. Jag känner i dag inte till att man gör något liknande någon annanstans. Det hade varit helt suveränt om vi kan hitta en lösning på hur dioxinförorenade jordmassor kan tas omhand, säger Vendt.

Under det cirka halvår som försöket pågår ska jorden i tälten övervakas, mätas och analyseras. Faller försöket väl ut kommer ytterligare försök i större skala att göras. Förhoppningen är att hitta rätt metod för att så småningom tillsätta bakterierna på den plats där jorden förgiftats och slippa transporter till en återvinningsanläggning. Trots dioxinets dokumenterade giftighet ser Hilde Vendt ingen anledning till oro.

– Det finns inga risker alls för allmänheten. Det är så pass lite jord det handlar om. Det hela äger rum i ett slutet system och vi har också påkörningsskydd. Inget vatten och ingen jord kommer att läcka ut någonstans, säger hon.

Hedeskogas soptipp ligger utanför detaljplanlagt område och någon planändring för verksamheten krävs inte. Det tillstånd Sysav redan har anses också omfatta den nu aktuella försöksverksamheten.

Länsstyrelsen anser att det hela är att betrakta som en ”mindre ändring” och att det inte kommer att påverka människors hälsa och inte heller att det medför någon risk skador på djur och natur.