Förlikning nådd om arrendet

Ystad

Carin Ehlén och Kenneth Leskinen som driver Jaktpaviljongen har nått en förlikning med kommunen om arrendet.

Artikeln publicerades 19 november 2009.I somras fick paret som drivit Jaktpaviljongen i 32 år besked om att kommunen femdubblar arrendet för marken.

Eftersom det rörde sig om en väldigt kraftig höjning på kort tid, vände sig paret till arrendenämnden. Nu dras ärendet där tillbaka.

– Vi tycker fortfarande att kommunen borde tänka över sin policy för arrenden till näringsidkare som arbetar med turismen och ge oss möjlighet att utveckla verksamheten i stället för att ta ut så höga arrenden, säger Carin Ehlén.