Förorenad jordvid arenabygget

Ystad Artikeln publicerades

Grävarbetet på parkeringen vid Österporthallen har avslöjat en dieselförorening. Jordprover ska ge svar på hur omfattande den är.

– De förorenade massorna måste tas om hand och det kan fördyra bygget, säger Carina Barthel, chef på Ystad- Österlenregionens miljöförbund.

Parallellt med att den sista handen läggs vid badhusbygget, har schaktningsarbetet för de nya idrottshallarna påbörjats. Hela p-platsen utanför Österporthallen är uppriven.

I den östra delen av p-platsen kände byggjobbarna en stark dieseldoft och slog larm till miljöförbundet.

– Jag besökt arbetsplatsen två gånger och kan intyga att dieseldoften är stark, säger Carina Barthel.

Tar jordprover

Mest förorenad verkar marken runt en gammal brunn vara. Däremot är marken runt Österporthallen ren, medan den ut mot Industrigatan också verkar förorenad.

– Vi tar sex jordprover för att försöka ringa in föroreningen och få svar på hur omfattande den är, säger Carina Barthel.

De förorenade massorna måste tas om hand och skickas till Sysav. Handlar det om stora massor, kan det betyda att byggprojektet fördyras.

– Däremot tror vi inte att det ska försenas på grund av detta, säger Martin Jönsson på NCC.

I början av veckan räknar miljöförbundet med att få svar på jordproverna.

Inga parkeringsplatser

För att få rätt förutsättning för idrottshallsbygget måste en lager av torv grävas ut.

– Det är för mjukt att bygga på. Vi gräver bort det och fyller sedan på med andra jordmassor, berättar Martin Jönsson.

Schaktningsarbetet innebär att det inte finns några parkeringsplatser till handbollspubliken. I dag spelar YIF träningsmatch mot H43 och bilburna handbollsintresserade får finna sig att gå en bit.

– Det finns ingen egentlig reservparkering, utan man får stå vid biblioteket och på de intilliggande gatorna, samt på värnpliktsparkeringen, säger Mats Nyhlén på Ystads kommun.