Fyrplats återställs i ursprungligt skick

Ystad Artikeln publicerades

Nu faller allt ljus på Sandhammaren fyr som i många år legat gömd i strandskogen. Röjningen i naturreservatet runt den resliga fyren är till nytta både för stora fyrvänner och små, små kryp.

Skogen planterades för mer än hundra år sedan för att hindra sandflykten in över åkrarna. I takt med att skogen vuxit sig tät har de naturliga betingelserna för vildbin och fåglar som fältpiplärka och trädlärka försvunnit.

Så Magnus Jönsson, naturvårdsförvaltare från länsstyrelsen, är lyrisk när han från 30 meters höjd uppe i fyren beundrar mosaiken av röjda gläntor och lämnade ekträd i området på fyrplatsen.

Han försäkrar att det röjda området ändå är så begränsat att det inte finns risk för ny sandflykt.

Ännu gladare är Arne Nilsson och Berny Perzon, entusiaster i föreningen Sandhammarens fyrplats. Nu syns fyren från vägen så att turister och fyrvänner kan hitta hit när det blir säsong igen.

Ursprungligt skick

Det gjorde de visserligen med besked i fjor då 2 700 besökare klättrade upp för de 108 stegen och blickade ut över landskapet och havet. Men nu kanske det kommer ännu fler.

– Det står i våra stadgar att vi ska återställa fyrplatsen i ursprungligt skick, säger Berny Persson.

Det röjs också norr om fyrplatsen där det ska byggas en modell i skala 1:10 av den norra fyren som revs i början av 1900-talet. Den norra fyren var lika hög, 30 meter, som fyrtornet som i dag står kvar och kastar sitt ljus ut mot Östersjön.

När de båda fyrarna lyste var det lätt för sjöfarare att orientera sig mellan dem och de ensamma fyrarna på Hammerodde på Bornholm och Christiansö.

Gamle skogsvaktaren Kurt Larsson sitter med vid fikabordet i fyrhuset. Han är också glad, förundrad över allt som han nu lär sig göms i markerna, bara betingelserna är de rätta.

Kurt Larsson har ansvar för avverkningen. Ett hektar mellan fyren och vägen huggs rent. Här ska marken vändas så att sanden kommer i dagern igen. Tre hektar skogas mer varsamt.

Gamla ekar sparas

Döda träd lämnas kvar så att insekterna har mat. Gläntor skapas så att det kommer ljus till växter som borsttåtel, ljung, kråkbär och strandvial.

Främst är det bergtall som en gång planterats här på sanddynerna som avverkas och blir flis och bränne. Tallen kommer egentligen från centrala Asien och växer inte naturligt här. Men de gamla ekarna sparas.

– På en äldre ek kan det finnas 1 000 olika arter, säger Magnus Jönsson.

Han liknar ekarna vid bonsaiträd. De är taniga för att vara ekar och får inte tillräcklig näring här på de magra, vindpinade sandmarkerna.

Visningsrätt

Föreningen Sandhammarens fyrplats hade sitt förs-ta möte 3 november 2009. I fjor gav Sjöfartsverket föreningen visningsrätt till fyren i tre år. Bara att utverka det krävdes en god del tålamod och bearbetning av myndigheterna. Det har också krävt sina fyrvänner att få tillstånd till att röja skogen runt fyren.

Men under den gångna veckan har motorsågarna gått varma, så nu står fyren snygg och synlig lagom till turistsäsongen och bemärkelsedagen 10 oktober. Då firas fyrens 150-årsdag.

Närmast är det under påsken som fyren visas för allmänheten.