Hamnen i backspegeln

Ystad Artikeln publicerades

Allt från bananer till Opel-bilar har skeppats in i Ystads hamn som ständigt förändras och byggs om.

Bananer var förresten länge något exotiskt. Ystadsbon Kaj Jönsson berättar att hansom ung brukade cykla ner till hamnen för att få tag på bananer, direkt när båtarna lossades. Det var på 1950-talet.

I dag har Å andra sidan gjort en djupdykning främst i hamnbolagets arkiv och hittat bilder som speglar hamnens utveckling. Bakgrunden är naturligtvis den pågående ombyggnaden av hamnen, och debatten om hamnens framtid som pågår.

Det är ingen ny debatt. Hur hamnen i Ystad ska utformas är ett lika gammalt diskussionsämne som hamnen själv.

Och en hamn har det funnits i Ystad sedan Hedenhös. På 1200-talet expanderade hamnen och blev en viktig exporthamn för främst oxar och spannmål.

När det var hårt väder tog många sjöfarare skydd i den lilla ån som mynnade ut där hamnen i dag ligger.

Betydelsefull för hamnen var postgången mellan Ystad och tyska Stralsund som startade på 1600-talet.

Den reguljära posttrafiken över Ystad upphörde 1868. Fram till dess lade postjakterna till vid den gamla skeppsbryggan (senare Storebron) i Hamngatans förlängning.

I modern tid har hamnen genomgått många förändringar. Ser man på de gamla fotografierna där färjorna lade till vid Storebron, inser man att färjetrafiken i hamnen var mycket påtaglig .

Klas Persson har arbetat i hamnen i 40 år. Han började som springpåg och är nu personalchef. Han minns gamla tiders legendariska stuvare, som Kurt Krook och Harry Blixt.

Det fanns som i alla hamnar ett stort antal extra stuvare som bara fick jobb när båtarna skulle lastas eller lossas. Klas Persson berättade att arbetsstyrkan samlades fyra gånger om dagen med början 06.50 vid en flaggstång på hörnan mitt emot nuvarande Lisas skafferi. Där fick de köa för jobb – om det fanns något.

Annars var det bara att vänta till förmiddagsropet eller senare samlingar under dagen vid flaggstången.

De mer etablerade stuvarna hade en värmestuga att ta skydd i.

När Klas Persson började i hamnen fanns det ett 40-tal fasta anställda stuvare.

Nu jobbar 40 personer i hamnen, men merparten av dem sysslar med färjetrafiken.

Här är inte platsen att skriva hamnens historia. Men några viktiga milstolpar i hamnens historia kan det finnas anledning att påminna om:

Kontinentala förbindelser:Ångfartyg sattes 1868 in på sträckan Ystad-Stralsund. Det var Sveriges första kontinentala förbindelse med ångbåt i linjetrafik.

Varvet: Det första fartyget sjösattes 1885, byggt på det nya varvet i Ystads hamn. Varvet var igång ända till 1970-talet då den expanderande färjetrafiken tog marken i anspråk.

Smuggling: Författaren August Strindberg kallade Ystad för ett "smuggel- och rövarnäste." Det var ett sant omdöme eftersom hamnen under Napoleonkrigen blev ett centrum för smuggling. Smuggelgods som kaffe, kakao och ris skeppades in i hamnen. Smugglare grundlade stora privata förmögenheter och byggde privata palats, till exempel det Nya Rådhuset vid Österportstorg.

Polentrafiken: Den 2 april 1964 stävade för första gången den nya färjan Jens Kofoed ut från Ystad, på väg till Swinoujscie. Men trafiken blev bara sju månader gammal. Satsningen slutade med konkurs. Polentrafiken återupptogs på somrarna de två kommande åren. På polskt initiativ, med dåvarande kommunikationsminister Olof Palme med i kulisserna, startade helårstrafik mellan Ystad och Swinoujscie 1967.

Den unge politikern Olof Palme hade också ett finger med i spelet när Ystad fick tågfärja till Polen. Den 18 augusti 1974 kom tågtrafiken igång, färjans namn var Mikolaj Kopernik. Från start skeppades mycket cement från Polen in till Ystad.

I samband med utbyggnaden för tågtrafik jämnades den gamla bebyggelsen i Tobakshejdan med marken. Skeppsvarvet och den lilla fiskehamnen i de östra delarna av hamnen försvann. Och av allt att döma stundar snart rivningen av de sista husen i Revhusen, gamla fiskarbostäder som miner om hamnens historia.

Intressant att notera är att dragkampen mellan hamnarna i Ystad och Trelleborg har pågått länge. De ansvariga har slagits för att få del av nya satsningar, eller behålla gamla. Kampen mellan de båda hamnarna fortsätter än i dag när Ystads hamn väntar på slutligt besked om de polska järnvägsfärjornas aviserad flytt till Trelleborg.

Bornhomstrafiken: Den reguljära båttrafiken mellan Ystad och Rönne startade på 1940-talet och har stadigt expanderat. Trafiken mellan Köpenhamn och Bornholm, med Ystads som transitort, är intensiv. I fjor åkte mer än 1,3 miljoner resenärer på färjorna till Bornholm.

Jan Heweliusz: När man tittar i arkivet går det inte att undgå att lägga märke till alla incidenter som olycksfärjan Jan Heweliusz råkade ut för innan båten i en storm i januari 1993 förliste vid Rügen, med över 50 dödsoffer, däribland sex svenskar. Brand, kantringar i hamn och kollisioner råkade den polska färjan ut för innan den tragiska undergången. Det gick så långt att det ärrade gänget på Ystads Allehandas nattredaktion sade att det inte gick att slå ihop tidningen förrän Jan Heweliusz säkert hade lagt till på kvällen.