Hamnplanen rivs upp

Ystad Artikeln publicerades

Regeringen ger de tidigare Revhusborna rätt och river upp detaljplanen för hamnen. – Vi kan inte godkänna planen eftersom den strider mot plan- och bygglagen, säger statssekreterare Elisabet Falemo på miljödepartementet.

Det gick snabbt den gången kommunfullmäktige i Ystad antog den nya detaljplanen för Ystads hamn. Med rekordfart passerade den genom samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och fullmäktige på en och samma dag.

Det straffar sig nu.

– Jag tror det gick lite för fort den gången, säger Ulf Henningson, som är ombud för de klagande Revhusborna.

Det överklagandet, tillsammans med det från Tankmobil och Wittings Materialhantering vann gehör hos miljöminister Andreas Carlgren (C). Däremot avvisades överklagandet från fyra Ystadsbor som bor längre bort från hamnen.

– Det här är en viktig seger för oss, säger Ulf Henningson.

Planen som antogs den 18 juni 2008 ersätter 13 mindre detaljplaner och ger utrymme för att flytta färjorna till det yttre hamnläget, ett utbyggt resecentrum, omläggning av trafiken och en badstrand vid Världens ände.

Planen togs fram trots att det saknades en översiktsplan och utan att man först gjorde ett planprogram.

– Plan- och bygglagen kräver ett planprogram och därför upphävde regeringen kommunfullmäktiges beslut, förklarar Elisabet Falemo, som påpekar att regeringen inte tagit ställning till själva innehållet i detaljplanen utan bara den formella hanteringen.

Regeringen har lagt en proposition där kravet på planprogram tas bort.

– Så om ett år hade vi sluppit ge Ystads kommun bakläxa.

I sitt överklagande sköt Revhusborna just in sig på att detaljplanen inte tillkommit enligt gällande praxis och att man struntat i att ställa ut planen efter det att man ändrat i den, men också på att man inte utrett konsekvenserna av en ombyggnad i hamnen.

– Regeringens beslut visar att man måste göra rätt från början, säger Ulf Henningson.

Nu står kommunen åter på ruta ett, utan gällande detaljplan.

– Hade kommunen haft en stadsarkitekt hade man förmodligen sluppit den här bakläxan, tror Ulf Henningson.