Han vill gräva vid Ales stenar

Ystad Artikeln publicerades

Till våren kan det bli nya utgrävningar vid Ales stenar. En utgrävningsansökan är på gång och nu planerar gruppen bakom projektet att söka pengar. "Vi vill sätta spaden i jorden redan i vår", säger docent Nils-Axel Mörner.

Han är en i projektgruppen som hoppas att Ystads och Simrishamns kommuner ska finansiera en framtida utgrävning.

Förhoppningen är även att få med sig näringslivet. Egon Håkansson, som arbetar med att marknadsföra och värva sponsorer till utgrävningarna, menar att projektet är unikt.

– Får vi en utgrävning vid Ales stenar kan det här bli större än Vasaskeppet. säger han.

Nils-Axel Mörner arbetar tillsammans med Bob G Lind, som driver teorin om att Ales stenar är en astrologisk kalender.

De båda hävdar i boken, Mykenska och Feniciska spår på Österlen, att stenarna har transporterats till sin nuvarande plats från vattnet. Ett tecken på detta är, enligt de båda, en transportstig som går från stranden upp till stenformationen.

Under veckan som gått har geofysikern Per Wikström undersökt tvägen med hjälp av markradar.

– Jag har hittat tydliga släpspår av tunga föremål som har släpats från stranden till den plats där stenskeppet står i dag.

Per Wikström påpekar dock att hans undersökning enbart bekräftar att något har transporterats på platsen.

– Jag kan inte säga något om datering.

För att arbeta vidare med dateringen har arkeologen Wladyslaw Duczko engagerats i projektet. Han har tidigare arbetat med utgrävningar vid Birka och Uppsala högar. Uppgiften för Duczko blir nu att svara f ör en utgrävningsansökan till länsstyrelsen och leda ett eventuellt framtida utgrävningsarbete. Wladyslaw Duczko delar synen på att Ales stenar är från en tidigare period än vad som hittills varit känt. Hen poängterar dock att han som arkeolog alltid ska ha en öppen hållning till utgrävningsarbeten.

– Vi måste alltid arbeta förutsättningslöst vid den här typen av projekt. Innan vi börjat gräva är allt hypoteser.