Historiskt ja till arena

Ystad Artikeln publicerades

Efter många år av diskussioner och debatt tog kommunfullmäktige på torsdagskvällen det historiska beslutet att bygga en ny arena med nya handbollsplaner, ett badhus och en bowlinghall. Notan på en halv miljard kronor förskräckte politikerna.

Flera av de förtroendevalda varnade också under den mer än två timmar långa debatten, som inleddes med en frågestund, för att bygget kommer att leda till en skattehöjning.

Och det är klart att beslutet får respekt med sig. Det är den största investeringen hittills i Ystads historia.

Femton miljoner kronor om året saknas också till driften. För att finansiera detta skattevägen krävs en höjning på 30 öre av kommunalskatten.

- Jag har ingen lösning för hur det ska finansieras, medgav kommunalrådet Kristina Jönsson (M).

Oppositionsrådet Kent Mårtensson framhöll att en skattehöjning var högst trolig.

- Det kan mycket väl vara så att man behöver höja skatten, sade han.

Centerns Eva Bramsvik Håkansson varnade för att kostnaderna för arenan riskerar att gå ut över annan kommunal kärnverksamhet.

Men det var en bred politisk majoritet som ställde sig bakom beslutet. Bara vänsterpartiet, den politiske vilden Lars Rosenberg och folkpartiet var tveksamma.

Matts Johnsson (fp) efterlyste en kalkyl för äventyrsdelen av badet. Han ville skrota denna.

- Det är inte kärnverksamhet, sade han.

Ändå underströk Matts Johnsson att Folkpartiet vill bygga den nya anläggningen, om än i en lite snålare version.

Men flera politiker argumenterade för att badet måste vara attraktivt för alla åldrar om det ska locka besökare.

Punkten om arenan inleddes med en frågestund med projektledaren Staffan Nilsson.

Han berättade att hela anläggningen ska vara klar 2016. Byggstart är planerad till i september 2012. Badhuset ska vara färdigt sommaren 2014. Österporthallen ska rivas med start sommaren 2015. Innan dess ska en B-hall med plats för 1 500 åskådare stå klar. När Österporthallen har rivits byggs den nya stora så kallade combihallen med en huvudarena och två träningsplaner. Den stora matcharenan får plats för 2 500 åskådare, därav 2 000 sittplatser.

Den nya Österporthallen får totalt tre handbollsplaner.

Ovanpå simhallen placeras en bowlinghall. Den är inte inredd utan en framtida entreprenör för ta på sig den uppgiften.

Kostnaden för hela anläggningen beräknas till en halv miljard kronor. Då kostar badet 285 miljoner och idrottsarenan 215 miljoner kronor.

Den stora investeringen har vägts mot vad det skulle kosta att renovera Österporthallen och Fritidsbadet. Och när man efter sommaren och under hösten insåg att dessa båda byggnader skulle behöva renoveras för stora belopp så blev alternativet att bygga helt nytt.

Jan - Åke Isaksson i Sverigedemokraterna stod för det mest originella debattinlägget. Han hade skrivit en dikt om arenan och den politiska processen som han framförde från talarstolen.