Högestad räknar med synpunkter på verken

Ystad Artikeln publicerades

Grön energi har vind i seglen. Om allt går enligt planerna ska ytterligare tre till fyra vindkraftverk ta plats norr om Stora Herrestad. – Vi är medvetna om att vindkraftverken kan upplevas som visuellt störande och hoppas att folk ska höra av sig, säger Fredric Piper, vd på Högestad Christinehof.

De gigantiska snurrorna har blivit en symbol av vår tid. Med omtanke för moder jord växer vindkraftverken som svampar ur jorden i den Österlenska myllan.

Men trots medvind är steget från idé till verklighet långt för de flesta snurror.

För två år sedan inleddes en förstudie för att utvärdera Högestad & Christinehofs potential som producent av grön energi. Efter att ha tittat på både solenergi och biogas stod det snart klart att vindkraften var det bästa alternativet.

– Grundtanken var att bredda verksamheten med förnybar energi och redan då gick vi ut med information till politiker, intresseorganisationer och allmänheten, säger Fredric Piper.

Mottagandet var överraskande positivt.

– 60-70 besökare kom till infomötena. Det fanns en skeptisk nyfikenhet men jag var förvånad över hur positivt inställda många var. Vi tycker att det är viktigt att känna av vad folk har för inställning.

Förstudierna visar att två områden i Tomelilla, mellan Ludaröd och Tjörneröd samt norr om Benestad, och ett i Ystad kommun söder om Högestad, är lämpliga för fortsatta utredningar.

Då många kommer att se kraftverken har man försökt att hitta områden bland sina ägor där de påverkar så lite som möjligt.

– Många kommer visuellt att bli påverkade oavsett hur nära de bor. Genom att ta in synpunkter i ett tidigt skede har vi bättre förutsättningar att gå vidare i processen på ett bra sätt.

Som projektledare har han många aspekter förutom folks tyckande att ta hänsyn till. Bland annat påverkan av miljö och fauna samt förändring av landskapsbilden.

– Vi hade hoppats att fler närboende som har både positiva och negativa synpunkter skulle vara flitiga med höra av sig. Jag är ganska övertygad om att de finns – men vi har inte hört någonting ifrån dem. Har man väl satt igång projektet och investerat en massa pengar är det svårare att backa.

Förutom delägarna i projektet, Malmöföretagen HS Kraft/Vento Energi AB, kommer närboende ha möjlighet att investera i vindkraftverken för att få ta del av vinsten.

Hur mycket pengar det handlar om vill Fredric Piper inte spekulera i.

– Vindkraft är en hållbart producerad förnybar energikälla som kan ge bra mycket mer elektricitet än vad vi själva förbrukar på jordbruket. Om att går som det ska kan vi bästa fall ha vindkraftverken på plats om två till tre år.