Högre vågor i småbåtshamn

Ystad Artikeln publicerades

Efter ombyggnaden av hamnen i Ystad ökade vågsvallet i småbåtshamnen. Men vågorna har också minskat.

Det visar de nya simuleringarna som konsultföretaget Ramböll har gjort, enligt Sten Munthe på företaget.

Simuleringarna som gjorts av förhållandena i småbåtshamnen visar att förlängningen av den yttre västra vågbrytaren har lett till tio procent högre vågor i hamnen. Detta sker vid sydvästlig vind.

Däremot har vågorna reducerats med tio procent vid västliga vindar.

Det är vanligast att det blåser från sydväst.

– Därför upplever folk över lag att det har blivit sämre förhållanden i småbåtshamnen efter ombyggnaden, säger Sten Munthe.

Han understryker att det inte heller var riktigt bra före ombyggnaden.

Nu har Ramböll föreslagit att den västra piren vid småbåtshamnen ska förlängas 30 meter och byggs som ett skydd för inloppet.

Sten Munthe anser att Ramböll inte hade kunnat förutsäga följderna för småbåtshamnen av att förlänga den yttre, västra vågbrytaren.

– Det är mycket komplexa frågor. Dessutom nämndes småbåtshamnen inte alls i uppdraget, säger Sten Munthe.