I nöd och lust på hög höjd

Ystad Artikeln publicerades

Sandhammaren fick en gång Carin Tegner och Urban Nihlmander att lämna Stockholm och flytta till Skåne. När de nu gifter sig, gör de det nära 30 meter upp i Sandhammarens fyr.

Platsen för vigseln var alltså självklar, om än ganska udda.

– Tidpunkten var mer en slump, säger Carin Tegner. 101010 är ett bra datum och dessutom träffades jag och Urban på ett diskotek i Stockholm den 9 oktober.

Det var på 1970-talet. På den tiden var det ingen som gifte sig. Inte heller Carin Tegner och Urban Nihlmander.

– Nu känns det trots allt rätt att gifta sig och då ska det vara på en plats som betyder nåt för oss. Datumet 101010 är inte bara en lyckodag för brudparet. Den 10 oktober var det exakt 148 år sedan de båda Heidenstams fyrarna i Sandhammaren tändes. Numera finns bara den södra fyren kvar och den lyser fortfarande med ett stadigt blänk var femte sekund under dygnets mörka timmar.

– Vad jag vet har fyren aldrig tidigare använts som vigsellokal, säger Berny Perzon, som är ordförande i föreningen Sandhammarens fyrplats.

Föreningen fick stränga restriktioner inför vigselakten. I dem ingick att bara sex personer åt gången får vistas i fyren.

– Det passar oss utmärkt, säger Carin Tegner. Vi ville ha ett enkelt bröllop, utan en massa släkt och vänner.

Ett brudpar, två bröllopsvittnen, en vigselförrättare och föreningens säkerhetsvakt klättrade de 108 trappstegen upp till fyrens plattform.

– Jag har vigt flera brudpar tidigare, men aldrig i en fyr, medgav vigselförrättare Anne-Maj Råberg.

Bröllopsvittnena är Carin Tegners och Urban Nihlmanders äldsta vänner och de som en gång visade dem Sandhammaren tyckte idén med ett bröllop i fyren var så spännande att de också slog till med bröllop. Det som började som en vild idé utvecklade sig alltså till ett dubbelbröllop och på plats i fyren bytte paren roller och blev varandras bröllopsvittnen.

Vigselakten fick den vackrast tänkbara inramning. Lagom till ceremonin lättade morgondimman, solen bröt fram och väckte rovfåglarna, som i klungor cirklade över sandskogen, som dagen till ära var klädd i sin finaste höstskrud.

Den rödmålade fyren verkade sträcka lite extra på sig sedan den fått en ny uppgift. Nu ska den ju inte längre bara varna sjöfarten utan även fungera som ledfyr i äktenskapet.