Ica Kvantum hotas av vite på 50 000 kronor

Ystad Artikeln publicerades

Ica Kvantum i Ystad har fått ett föreläggande med hot om ett vite på 50 000 kronor från Arbetsmiljöverket.

I mars gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion i butiken och pekade efter den på brister i företagets arbetsmiljöarbete. Det handlar om organisation, ansvar och utbildning, men även riskbedömning när det gäller våld och hot.

Vid en uppföljning hade inte allt åtgärdats. Därför har Arbetsmiljöverket skärpt tonen. Butiken har fram till den 15 december på sig att organisera arbetsmiljöarbetet på det sätt myndigheten krävt. Om inte hotar ett vite på 50 000 kronor.

Butikschefen Christian Olofsson på Ica Kvantum är inte orolig över viteshotet. Företaget arbetar enligt honom redan efter det regelverk som finns för arbetsmiljön.

– Vi följer alla regler som finns, men har inte dokumenterat allt. Vi håller på med det arbetet och ska skicka in det inom tio–tolv dagar, säger han.