Insändare: Långsiktig politik viktigare än ekonomin

Sjöbo Artikeln publicerades

Svar till Magnus Hammarskjöld (M) efter hans svar på vår insändare i YA ”Ett parti utan ekonomiskt ansvar” i YA 24 augusti.

Vi i nämnder har ett ansvar för ekonomin men även ett verksamhetsansvar. Vi vet att det ekonomiska ansvaret ” står över” det verksamhetsmässiga.

De som läst Marianas Ramelius inlägg på Sjöbopolitik Facebook vet att vi tar både ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt ansvar. Gällande att lita på våra chefer i verksamheterna så är det vår förhoppning att vi kan göra det. Vi litar på att vår förvaltningschef har fördelat ” besparingarna ” på det sätt som han tycker gör minst skada, vilket han gjort för att han har ett krav på sig att hålla budget.

Magnus Hammarskjöld, du skriver att det endast är driftskostnader utanför ramen som drabbats vilket stämmer. Bland annat är det för att man anställt behöriga lärare men ej kunnat ta bort fler assistenter som var tanken. Vi anser ej att man ska ta bort assistenter för de som behöver det,utan då får man inse att vi har för snäv budget till skolorna.

Sedan säger du, Magnus Hammarskjöld, att du arbetar långsiktigt. Det håller vi inte med om när en del besparingar är att man skjuter på att anställa personal till 2019 och då kommer problemet igen.

Sedan har familjenämnden ekonomiska problem varje år och vi anser att det är på grund av för snäva ramar, och undrar var långsiktigheten är när man varje år har problem.

Se verkligheten, vi behöver mer pengar till familjenämnden eftersom bland annat barn med NPF-diagnos, missbruksproblem, och försörjningsstöd växer och detta måste politikerna ta hänsyn till när de sätter ramarna .

Vem man ska rösta på? Om man vill ha någon som ser ekonomin först, och inte långsiktigt, så röstar man på dig, Magnus Hammarskjöld (M), och ditt parti.

Om man vill att alla barn ska ha den hjälp och den kunskap de har rätt till samt att alla ska ha den sociala omsorg som krävs och ändå hålla sig inom kommunens ekonomiska ramar så röstar man på oss och vårt parti.

Om man vill ha någon som prioriterar äldre och barnen framför större politikerstab i kommunen så väljer man oss och vårt parti.

Trygghetspartiet står för trygghet i samhället men framförallt trygghet för de äldre, barnen och deras anhöriga.

Till sist, vi kommer att underteckna insändaren med det parti som vi arbetar och kandiderar för.

Vi vet att det partiet inte sitter i nämnden men det gör ej heller SD, men YA vill att man sätter ut partibeteckning när man tillhör ett parti och vi tillhör Trygghetspartiet och inget annat.

Mariana Ramelius

Fredrik Jönsson

Trygghetspartiet.