Järnvägsbolag överens om att lämna Ystad

Ystad Artikeln publicerades

Svenska järnvägsföretaget Green Cargo och polska PKP är överens om att försöka flytta tågfärjorna från Ystad till Trelleborg. Men innan det blir verklighet måste rederierna och hamnen i Trelleborg vara med på båten.

-Det finns inget beslut än, säger Mat Hollander, informationsdirektör på Green Cargo.

De båda järnvägsföretagen skrev nyligen på en överenskommelse om tågtrafiken mellan Polen och Sverige.

-Vi är överens om att det är bättre om färjorna gick från Trelleborg. det är några miljoner billigare,. säger Mats Hollander.

-Men det är fler parter inblandade. Det är också rederierna och hamnen.

För Green Cargo handlar det om att samordna tågen på färjorna från Tyskland och Polen i Trelleborg.

-Det skulle vara effektivare att ha all trafik på en ort, säger Mats Hollander.

Redan när tågfärjorna 1974 började gå mellan Ystad och Swinoujscie ville svenska SJ ha Trelleborg som den svenska hamnen. Men politikerna beslutade att Ystad skulle ha trafiken.

För snart fem år sedan aktualiserades frågan när Green Cargo officiellt deklarerade att företaget ville lämna Ystad, även då var polska PKP med på planerna. Men sedan kom lågkonjunkturen.

Flyttplanerna står dock inte överst på dagordningen för järnvägsföretagen. I första hand arbetar de båda järnvägsföretagen för att locka fler att transportera gods över Östersjön på tåg.

-Vi har kommit överens med PKP om att det ska gå två tågfärjor mellan Sverige och Polen. Det viktiga är nu att fylla de båtarna med gods, i dag är de inte fyllda, säger Mats Hollander.

Ystad hamn och logistiks vd känner till järnvägsbolagens funderingar, men säger att inget av dem tagit bupp diskussioner med hamnbolaget.

-Vi pratar med både Green Cargo poch PKP, men det finns för tillfället ingen uppsägning, säger han.

-Vi vet inte vilka konsekvenser det blir för Ystad om de flyttar, men vi vill gärna behålla trafiken.

Björn Boström kan förstå Green Cargos planer. Järnvägstrafiken i Trelleborgs hamn har mer än halverats under de senaste tio åren så där finns kapacitet att ta emot fler vagnar.