Jurister vill granska Snårestadsfallet

Snårestad Artikeln publicerades
Foto:Mark Hanlon

Trygg Hansas krav på att fastighetsägaren skulle ha uppgett nationaliteten på sina hyresgäster får Malmö mot diskriminering att ryta till.

– Det låter väldigt underligt, säger verksamhetschef Johan Ekblad.

Malmö mot diskriminering är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar för att motverka och förebygga diskriminering.

Uppgiften om att försäkringsbolaget Trygg Hansa kräver att fastighetsägaren till det före detta vandrarhemmet i Snårestad skulle ha uppgett nationaliteten på sina hyresgäster får juristerna på antidiskrimineringsbyrån att reagera.

– Vi vill titta vidare på detta ärende. Men det låter väldigt underligt, säger Johan Ekblad.

Fastighetsägaren Snåresta AB har stämt försäkringsbolaget Trygg Hansa på 13,6 miljoner kronor, efter att försäkringsbolaget vägrat ersätta skadorna efter bränderna den 21 och 23 juni i år. Fastighetsägaren hyrde ut lägenheter i det före detta vandrarhemmet till hyresgäster som tecknade förstahandskontrakt. Men efter branden har försäkringsbolaget hävdat att det enligt deras interna regler inte var något vanligt hyreshus, utan att betrakta som ett asylboende, trots att ingen av hyresgästerna var asylsökande. Alla hyresgäster hade antingen uppehållstillstånd eller var svenskar.

Malmö mot diskriminering har nyligen beviljats pengar från Kulturdepartementet för att anställa en eller två personer som ska arbeta mot diskriminering på bostadsmarknaden.

– Vi har arbetat profilerat med den frågan tidigare, 2013-15, då vi drev ärenden och tog emot anmälningar. Det arbetet kulminerade i våras i en stor konferens i Malmö, berättar Johan Ekblad.

Satsningen mot diskriminering på bostadsmarknaden betyder bland annat att Malmö mot diskriminering ska informera organisationer och andra antidiskrimineringsbyråer i frågan.

– Det behövs generellt mer kompetens om diskriminering. Eventuellt kan vi med den här satsningen även rikta oss mot försäkringsbolagen. Det här specifika fallet hade vi i alla fall gärna velat titta på, säger Johan Ekblad.