"Kalla kriget är inte tillbaka"

Ystad Artikeln publicerades

Förvarsfrågor är åter aktuella, bland annat efter de dramatiska händelserna i Ukraina. I veckan hölls en förvarsdebatt på Fredriksbergs kursgård där överstelöjtnant Jörgen Forsberg, ställföreträdande chef på P7, deltog. Ämnet var försvaret av Skåne.

Är vår beredskap god?

– Om man ser till hur vår omvärld ser ut är den god. Vi har en bra uppfattning om vad som händer runt omkring oss. Emellanåt refererar man tillbaka till hur det såg ut på gamla Sovjetunionens tid. Men det är nya förutsättningar nu. De baltiska länderna och Polen är ju Natomedlemmar.

Vad innebär det?

– Om Ryssland skulle vilja göra någonting så har landet inte samma manöverutrymme som då. Gör Ryssland någonting så kommer det på ett eller annat sätt att påverka Nato eller till exempel Finland.

Är vårt förvar dimensionerat efter de behov som finns nu?

– Vi är inne i en transformering, från det gamla till det nya. Vi är inte där ännu, vilket även ÖB har sagt. Transformeringen ska vara klar 2019-2021, men då krävs det att man tillför de pengarna som man sade när man fattade försvarsbeslutet 2009. Vi är i en uppbyggnadsfas mot någonting nytt med anställda soldater.

– Det kan hända saker väldigt snabbt och oförutsägbart. Ryssland utgör inget direkt hot, men landet har en kapacitet om det skulle vilja göra någonting och den kapaciteten måste vi kunna möta och höja tröskeln. Sedan är det politikernas ansvar att avgöra hur mycket försvaret får kosta.

Hur ser du som militär på utvecklingen i Ukraina? Är det kalla kriget tillbaka?

– Nej, men det är helt andra förutsättningar nu. Säkerhetsstrukturerna som byggdes upp efter det kalla kriget, med OSCE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, och EU:s och Natos närmande till Ryssland. Det har raserats nu. Vi är inte tillbaka i det kalla kriget, Sovjetunionen finns inte och muren har fallit men det har skett en stor polarisering bara det senaste året. Det påverkar naturligtvis oss, som en kedjereaktion.

Kan du sia om ett scenario?

– Det är svårt. Ska man säga någonting så är det att Moskvas inflytande på Ukraina kommer ett bestå.

Blir det krig?

– Det är svårt att bedöma. Jag tror att Moskva har fått ett tillräckligt stort inflytande och har nått sina mål. Ska det bli krig krävs det att många etniska ryssar får sätta livet till. Men viktigt är vad som händer den närmaste tiden, de närmaste veckorna.

Kommer den allmänna värnplikten hos oss att införas på nytt?

– Nej, det tror jag i, inte som det ser ut nu.

– Det man kan tänka sig sedan att göra är en mellanvariant, att man inför allmän mönstring, att alla, både män och kvinnor, blir kallade till en dags test och att man kan föra ut information.

Blir det upprustning igen?

– Reduceringen som genomförts under ett antal år har stoppats. En del länder börjar nu att titta på att stärka det nationella försvaret. Så kommer det att ske i ett stort antal länder i Europa.

– Jag är av uppfattningen att man gått ner för mycket. Men behöver gå tillbaka till en högre lägsta nivå.

Många i sydöstra Skåne jobbar på P 7. Hur ser du på regementets framtid som arbetsplats?

– Vi ligger i spetsen för den transformering som pågår inom försvaret. Just nu ser det väldigt ljust ut. Vi har blivit en jättestor arbetsplats. Vi är över 900 om man räknar anställda soldater, officerare, civila och alla stödfunktioner.