Kommunen säger nej igen

Ystad Artikeln publicerades

Det blev inte tredje gången gillt för Wedeväxts vindkraftsplaner på Fröslöv 2:3. Myndighetsnämnden avslår företagets bygglovsansökan.

Företaget vill bygga och driva två 120 meter höga vindkraftverk i det öppna landskapet strax norr om Örums by. I ett första skede gick företaget fram med en ansökan om miljöprövning. När kommunen hotade att utnyttja sitt veto mot etableringen ersattes den med en bygglovsansökan. Den avslår myndighetsnämnden och pekar på att området inte finns med i kommunens vindkraftsplan och att kulturlandskapet är öppet.

Tidigare i år har Ystad-Österlenregionens miljöförbund, som tagit ställning till en ansökan om miljöfarlig verksamhet, förbjudit Wedeväxt AB att bedriva vindkraft på Förslöv 2:3.

Redan 1998 fanns planer på att bygga och driva vindkraft på den aktuella fastigheten. Den gången sade kommunen nej, men fick bakläxa av länsstyrelsen, som hänvisade till det öppna landskapets kulturvärde. Ärendet överklagades till kammarrätten, som skickade det vidare till regeringen. Den gick på länsstyrelsens linje och avslog överklagandet.

– Vårt beslut är helt i linje med regeringens, säger myndighetsnämndens ordförande Bertil Borgström (M).