Personal på medicinavdelning slår larm

Ystad Artikeln publicerades
Foto:Anette Sjöstrand

Stressad personal hinner inte med vad den ska och patientsäkerheten ifrågasätts på medicinavdelning sju på lasarettet i Ystad.

Arbetssituationen har blivit akut och nu slår de anställda larm till politikerna.

I ett öppet brev till politikerna i sjukvårdsnämnd Kryh (där sjukhusen i Kristianstad, Ystad och Hässleholm ingår) berättar personalen om sin ohållbara situation.

”Man hinner inte hjälpa patienterna med hygien, toalettbesök, matning eller rehabilitering i den utsträckning som behövs. Det är ofta läkemedelsutdelningar, provtagningar och medicinska kontroller inte hinns med enligt ordination", står det i brevet som undertecknats med personalen på avdelning 7.

– Vi har överbeläggningar varje dag. Det är ett väldigt tryck på akuten och blir då ett stort tryck på vår avdelning, säger Vivi Löfgren, undersköterska på avdelning 7.

– Brevet berättar om hur verkligheten ser ut här.

Under flera år har medicinkliniken haft problem med att rekrytera personal och dragits med ständiga överbeläggningar. Nu konstaterar personalen att de befinner sig vid vägs ände och vill att politikerna tar tag i situationen.

”När arbetsbelastningen är som värst hinner inte personalen gå på toaletten, äta, dricka eller hålla rast under sitt arbetspass”, skriver personalen.

Stress har blivit en del av vardagen. Tidigare åtgärdsprogram har inte lett till någon bättring.

Samtidigt skriver personalen att de haft ett konstruktivt möte med cheferna om förändringar på avdelningen och hoppas nu på stöd från sjukvårdsnämnd Kryh.

– Vi vill göra avdelningen till en attraktiv arbetsplats som den faktiskt varit. För tillfället har den stagnerat, säger Vivi Löfgren.

Karin Ekelund, platschef på lasarettet i Ystad, är medveten om bristen på personal som lett till färre vårdplatser och därmed överbeläggningar. Men hon ser inte brevet som en misstroendeförklaring.

– Det visar på en omsorg om sin arbetsplats och patienterna. Personalen kunde ha valt att säga upp sig. Det är en fantastisk personal som vill ha förutsättningar att ge den bästa vården, säger hon.

När det gäller patienterna litar hon på verksamhetschefens bedömning att vården är säker.

Nu har hon inbjudit personalen till ett nytt möte då deras idéer till förändringar ska diskuteras. I september ska förslagen redovisas för sjukvårdsnämnd Kryh.

– Det kommer många goda idéer från personalen. De ska återkomma med projektplaner om hur fler vårdplatser kan öppnas, säger Maria Nyman Stjärnskog (S), ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh.