Kristina Jönsson (M) hoppas på 500 nya jobb

Ystad Artikeln publicerades

Vindkraftföretaget EWP och Ystads kommun har förhandlat fram en avsiktsförklaring, ett så kallat letter of intent, som ska godkännas av kommunstyrelsen i morgon, onsdag.

– Det är en affärsöverenskommelse, så den kommer att bli sekretessbelagd, säger kommunalrådet Kristina Jönsson (M).

Hon kan därför inte säga vad avsiktsförklaringen innebär. Men det handlar naturligtvis om EWP:s planer på att flytta sin verksamhet från Malmö till Ystad.

– En avsiktsförklaring är inte med 100 procent säker. Men den är ett steg på vägen, säger Kristina Jönsson.

Hon räknar med att avsiktsförklaringen ska undertecknas inom kort. När detta väl är gjort startar arbetet för full med att förbereda kommunen på att ta emot företaget.

Det handlar enligt Kristina Jönsson om att se över möjligheterna för de anställda att få bostäder plats på förskolor och skolor. Dessutom fortsätter arbetet med de rena planfrågorna.

EWP har 300 anställda. Blir flytten av räknar kommunen med att det innebär nära 500 nya arbetstillfällen i Ystad. EWP erbjuds mark i hamnområdet. För att EWP ska kunna etablera sig krävs det en ny kaj, vilket skulle kunna vara första steget till att flytta ut hamnen.

Det arbetet har redan börjat genom att man på kommunen är i färd med att ta fram ett nytt planprogram för hamnen.

Förhandlingarna mellan EWP och Ystads kommun har pågått ett bra tag. Tidpunkten när företaget verkligen ska ge besked om det ska vara kvar i Malmö, flytta till Ystad eller rent av förlägga sin verksamhet någon helt annanstans har hela tiden skjutits fram.

YA har sökt företagets vd Thomas Abrahamsson för en kommentar, men utan att lyckas.