Mark där EWP vill bygga måste saneras

Ystad Artikeln publicerades

Marken där EWP vill bygga är delvis förorenad och måste saneras. Samtidigt ska den gamla cisternen rivas.

Arbetet med att sanera marken vid Världens ände skulle göras oavsett EWP:s planer.

– Det skulle egentligen redan vara gjort, säger Per-Einar Larsson, vd i Ystads industrifastigheter AB, som tagit på sig att låta undersöka och sanera den aktuella marken.

Lagen säger att den som förorenat marken också ska sanera den. Det har gjorts på de södra tomterna, där det också funnits cisterner.

– Men tomten där den kvarvarande cisternen finns har inte sanerats, förklarar Per-Einar Larsson. Företaget Werapro AB, som tidigare ägde tomten gick i konkurs och kommunen köpte marken av Kronofogden 2009.

Nu har ett konsultföretag tagit prover på marken på den tomten.

– Jag har också begärt prover på intilliggande markområden för att försäkra mig om att föroreningarna inte läckt ut.

Svaren visar att det finns föroreningar omkring den kvarvarande cisternen, främst i form av alifater.

– Det kommer säkert från verksamheten kring cisternen som tidigare innehöll olja.

Även utmed vägen som går öster om cisterntomten finns föroreningar, medan områdena utanför de redan sanerade tomterna, söder om cisterntomten, klarat sig bra.

– När den marken sanerades lades en gummimatta som spärr för att förhindra läckage.

Konsultfirman uppskattar att 1500-2500 kvadratmeter jord måste grävas ut två meter djupt. De förorenade massorna körs sedan till företag som kan sanera dem.

– Fördelen med föroreningar från oljehantering är att oljan är lättare än vatten och därför stannar ovanför grundvattnet.

Per-Einar Larsson var före undersökningen orolig att föroreningarna skulle vara betydligt mer omfattande än svaren visar.

– Men det blir ändå dyrt att sanera, konstaterar han och vill inte före upphandlingen uppskatta hur mycket det kommer att kosta.

Redan i år räknar man med att saneringen ska vara klar. EWP har som mål att börja bygga 2013. Exakt hur stort område företaget som bygger vindkraftverk behöver är inte riktigt klart.

– Men det blir större än man tror och motsvarar mer än hela fastighetsinnehavet i Ystads industrifastigheter, säger Per-Einar Larsson.