Marken i hamnen måste saneras

Ystad Artikeln publicerades

Etableringen i Ystad blev det billigaste för EWP. Men för kommunen väntar kostnader för att bland annat sanera marken i yttre hamnen.

Enercon Windtower production AB, EWP måste söka tillstånd enligt miljöbalken för sin verksamhet i Ystad. I samband med den ansökan kallar företaget till samråd. Det kommer att hållas i filmsalen på regementet onsdagen den 25 maj klockan 18.

Inför samrådet har företaget tagit fram en rad uppgifter och ska även komplettera sin ansökan med en konsekvensbeskrivning som beskriver transporter och utsläpp från verksamheten.

Av EWP:s rapport framgår att företaget hade åtta olika orter att välja att etablera sig på. Av dem identifierades Malmö och Ystad som mest intressant och Ystad valdes då Malmö inte mötte EWP:s verksamhetskrav på bärighet under nu gällande omständigheter.

För att ge plats åt EWP måste en cistern rivas och marken måste saneras.

– Undersökningar visar att det finns markföroreningar, säger Carl Johan Bernelid, miljöstrateg i Ystads kommun.

Enligt miljöbalken ska den som förorenat marken också stå för saneringen. Men eftersom kommunen inte kan få fram uppgifter på vem som förorenat marken, får kommunen som fastighetsägare stå för kostnaderna.

– Exakt hur mycket som ska saneras och vad kostnaderna blir, vet vi först när vi börjat gräva, säger Carl Johan Bernelid.