Marksanering för nya butiker kostar miljoner

Ystad Artikeln publicerades

Att sanera den gamla värnpliktsparkeringen kostar mellan 60 och 150 miljoner kronor.

Det visar en utredning av mark-förhållandena.

Den tolv hektar stora parkeringen, norr om regementet, är anlagd på två gamla soptippar, en från 1950-talet och en från 1970-talet.

Nu har kommunen planer på att exploatera marken för att ge plats åt nya butiker. Men en exploatering är inte helt enkel. Marken är förorenad och måste saneras.

Saneringen kan göras på två sätt. Antingen saneras hela området så att alla förorenade massor grävs ur. Eller också görs en partiell sanering där enbart de förorenade massorna under de tänka byggnaderna tas bort.

Väljer man den senare metoden, återstår dock ett problem: explosionsrisken. Därför kräver en sådan sanering även en dränering av metangasen, som finns i det gamla deponiområdet.

Notan för saneringen slutar på mellan 60 och 150 miljoner kronor, beroende på vilken metod man väljer.

Parallellt med saneringsinsatserna, som man nu är beredd att upphandla, förbereder kommunen för att detaljplanera området.

I morgon, onsdag har samhällsbyggnadsnämnden ärendet på sitt bord och förväntas då besluta att skicka planprogrammet och behovsbedömningen av miljöutredningen på samråd.