Med luft under vingarna

Ystad Artikeln publicerades

Jetplan är modellen för Eivind Schriwer. Han styr med säker hand flygplanet som dundrar fram i luften ovanför Fredriksberg.

Det är ett gulrött modellflygplan som väger 2,8 kilo med en mindre jetmotor, en colibriturbin. Eivind Schriwer får upp det radiostyrda planet i 300 kilometer i timmen.

– Jag har flugit modellplan i ungefär fem år, jetmodeller i ett år. Jag har alltid haft intresset i hjärtat, men tidigare hade jag inte så mycket tid, säger han.

– Tjusningen är avkopplingen, att sitta och pilla med saker på planet på kvällarna, att utveckla modellerna och sedan flyga.

Eivind Schriwer har både jetplan och plan som drivs av elmotorer. Det lilla jetplanet köptes som en frigolitmodell som han sedan byggt ihop och installerat utrustningen på.

– Det är mycket dataprogrammering, säger Eivind Schriwer.

Sommarmöte

Planet glider lätt fram på gräset på den drygt 150 meter långa start- och landningsbanan. Upp i luften och sedan några rundor där det emellanåt försvinner bakom trädtopparna.

Några trick och konster blir det också för det 40-­tal åskådare som följer uppvisningen. Sedan drar Eivind Schriwer ner farten, planet går in för landning och träffar marken perfekt.

Han var en av många entusiaster som visade upp sina konster när Ystads radioflygklubb i lördags hade sommarmöte på sitt flygfält vid Fredriksbergs gård.

Modellflygare har använt fältet i drygt 20 år. För fyra år sedan bildades Ystadsklubben, som först fick ett muntligt avtal med markägaren Fortifikationsverket och sedan ett formellt med lantbrukaren som arrenderar marken.

Framtiden är trots det lite oviss. Fortifikationsverket ska sälja Fredriksbergs gård i höst.

– Vår dröm är att vi får ett längre avtal så vi kan sätta upp ett klubbhus här och bedriva ungdomsverksamhet, säger Eivind Schriwer.

Nya tider

Intresset för modellflyg har ökat. Klubben har nu omkring 45 medlemmar.

– Det har kommit helt andra flygplan. Man köper färdiga modeller. Det går att köpa ett färdigt plan med motor och sändare. Sedan är det i princip bara att lära sig, säger Eivind Schriwer.

– Den som köper ett färdigt plan får kanske blodad tand sedan och köper mer avancerade modeller, börjar installera radio, motor och utrustning.

För nybörjarna finns det enkla modeller för cirka tusenlappen. Klubben har också plan som intresserade kan få prova på modellflygning med. Där finns det dubbelkommando så att en lärare kan hjälpa den oerfarne om det uppstår problem.

På vintern är klubben inomhus i Svarte sporthall, men det går att vara ute också så länge det är barmark.

– Jag försöker flyga hela vintern utomhus, men det är problem när det kommer snö, säger Eivind Schriwer.