Midsommarblot på Ales stenar = sant

Kåseberga Artikeln publicerades
Ales stenar
Foto: Thorsten Persson
Ales stenar

Det blir ett midsommarblot på Ales stenar. Länsstyrelsen säger ja till ansökan från Nordiska Asa-samfundet.

I januari ansökte Nordiska Asa-samfundet om tillstånd för ett midsommarblot på Ales stenar. Talespersonen Stenar Sonevang sade då till Ystads Allehanda att platsen valts för sin starka förankring till förfäderna.

– Vi flyttar runt midsommarblot till mäktiga platser. Blotet är en hyllning till sommaren, sade han.

Länsstyrelsen gör bedömningen att samfundets sammankomst inte har någon påverkan på skeppssättningen eller andra intressen och säger därför ja. Myndigheten har heller inga invändningar mot att ett informationstält sätts upp i närheten.

Midsommarblotet hålls den 22 juni klockan 15 men redan den 19 juni är Nordiska Asa-samfundet på plats.

Nordiska Asa-samfundet bildades 2014 i Norrköping och uppger att de har omkring 800 medlemmar.

Fakta

Asatro

Asatron är polyteistisk, en gudsuppfattning som går ut på att det finns flera gudar.

Ursprungligen är asatron ett äldre begrepp för den religiösa föreställningsvärld som folk trodde på innan kristendomen kom till Norden.

Den moderna asatron refererar mer till personer som av olika ideologiska och religiösa grunder försöker återskapa den religionen.

Visa mer...