Miljonrenovering av kyrka

Stora Herrestad Artikeln publicerades

Kyrkan i Stora Herrestad har genomgått en utvändig ansiktslyftning. Nu ska även en invändig renovering göras för sju miljoner kronor.

I fjor genomgick Stora Herrestads kyrka en utvändig renovering. Den blev klar i somras och kostade totalt 3,6 miljoner kronor.

Nu har Stora Köpinge församling precis fått klartecken från länsstyrelsen för att fortsätta renovera kyrkan invändigt. Länsstyrelsen ställer dock som krav att arbetet ska göras i samarbete med en antikvarisk expert.

I samband med renoveringen ska alla bänkar tas bor, förutom två bakre bänkrader under läktaren. Bänkarna ersätts med nya stolar av trä.

Dopfunten flyttas, nya väggelement sätts in och ytterdörrar tillgänglighetsanpassas. Toaletten i tornrummet tas bort och i stället byggs en ny toalett i det gamla bårhuset.

Genom renoveringen vill Stora Köpinge församling få mer flexibilitet och anpassa kyrkan till ett modernt gudstjänstbruk.

I mars räknar församlingen med att kunna starta renoveringen inne i Stora Herrestads kyrka.

Renoveringen beräknas kosta omkring sju miljoner kronor.